WF Nieuws

Brandbrief gemeenteraad Medemblik aan gemeenteraad Hoorn over komst hoogbouw Zevenhuis

MEDEMBLIK – De voltallige gemeenteraad van Medemblik heeft een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad van Hoorn over de komst van hoogbouw op het Zevenhuis in Zwaag. Ook het college van Medemblik heeft nu formeel bezwaar aangetekend tegen de komst van hoogbouw, wat tegen de gemaakte afspraken en het bestemmingsplan is.

Hieronder leest u de brief verstuurd aan de gemeenteraad van Hoorn

Aan de raad van de gemeente Hoorn.   

                                                                                                                                                             2 april 2020.

 

Geachte collega-raadsleden,

Het college van uw gemeente heeft uw raad recentelijk per brief geïnformeerd over het proces dat het college gaat toepassen betreffende de ontwikkeling op bedrijventerrein Zevenhuis ten aanzien van verzoeken voor een hogere bouwhoogte. Bij verzoeken van 11 tot 15 meter hoogte kan, na het doorlopen van de in de brief genoemde stappen, nog steeds toestemming worden verleend door het college.

Hoewel in beginsel het bestemmingsplan wordt aangehouden, heeft het college aangegeven dat als er geen geschikte bouwlocatie beschikbaar is voor een bouwhoogte tot 15 meter, het middenge-deelte van het bedrijventerrein in beeld komt.

Ondanks het in de brief genoemde vooroverleg over bouwplannen tot 15 meter betekent dit in onze ogen nog steeds dat het college bevoegd is om medewerking te verlenen aan bouwplannen tot 15 meter hoog. En dat is in strijd met het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan.

 Omdat het gaat om een controversieel besluit (er wordt immers geen recht gedaan aan afspraken met de bewoners van Zwaagdijk-West, de gemeente Medemblik en de raad) zou naar ons inzicht uw raad hier een besluit over moeten nemen!

Als u met ons van mening bent dat uw raad hier aan zet zou moeten zijn, dan zou de betreffende brief van het college over Zevenhuis voor uw commissie geagendeerd moeten worden, zodat de raad zich hierover uit kan spreken. 

Het mag duidelijk zijn dat de raad van de gemeente Medemblik een dringend beroep op onze collega’s in de raad van Hoorn doet om de met Medemblik en de bewoners van Zwaagdijk-West gemaakte afspraken gestand te doen.

Met vriendelijke groet en dank voor uw aandacht,

De raadsleden van de gemeente Medemblik, namens deze,

 

  1. de Vries (VVD)                     E. v.d. Bosch-Swagerman (CDA)                S.P. Zeilemaker (PWF)
  2. Plekker (Gemeentebelangen) T. Beuker (PvdA)                                             G. Mos (D66)       
  3. Manshanden (GL) C. Neefjes (PW2010) S. Visser-van Eijk (CU)                   A. Meester (BAMM)

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?