WF Nieuws

CDA Hoorn ziet problemen bij aanleg 2e fietspad Zevenhuis

HOORN – De gemeente Hoorn is van plan om een fietspad aan te leggen vanaf Zevenhuis Noord naar Zwaagdijk-West ter hoogte van nummer 323.

Dit tweede fietspad komt richting het noorden vlakbij het huidige fietspad te liggen op de Rijweg en de verdere verbinding naar het noorden via de van Deureweg. Dick Bennis, fractievoorzitter van het CDA in Hoorn wil van het college weten wat de toegevoegde waarde is van dit extra fietspad richting het noorden, is dit bedoeld voor woon-werkverkeer of voor een recreatieve doeleinde.

Bennis verbaasd zich nog het meest over de aansluiting bij de Zwaagdijk 323 waar twee huizen staan met relatief weinig ruimte en vooral omdat dit juist ook een plek is waar in Zwaagdijk-West de meeste woningen zijn in vergelijk met andere plekken op Zwaagdijk richting het westen.

Bennis wil daarom weten of het juist is dat hier een fietspad wordt gesitueerd omdat er naar deze plek een waterleiding moet worden verlegd en niet omdat dit de meest logische plek voor een fietspad zou zijn.

Ook heeft Dick Bennis vragen over de westkant van de fietsverbinding, zo wil hij weten of het klopt dat er aan de westkant een fietsverbinding naar de Klokkeweit is ingetekend om zo fietsverkeer richting het westen te faciliteren en of er ook een fietspad richting de verbinding naar Nibbixwoud bij het fietspad over de Leek.

Bestemmingsplan Medemblik

Bennis vraagt zich af of er een bestemmingsplan vanuit Zwaagdijk richting het zuiden is, en of dit perceel bij Zwaagdijk 323 de bestemming agrarisch heeft. Bennis wil daarom weten of Medemblik dan het bestemmingsplan moet aanpassen.

Of het plan eerst met de gemeente Medemblik en de omwonenden, de inwoners van Zwaagdijk en de bestaande bedrijven is besproken is nog onduidelijk, daar wil Bennis ook een reactie op van het college van Hoorn.

Wat Dick Bennis betreft gaat het college de plannen herzien, mede ook omdat het fietspad geen doorgaande route is naar een terrein dat ’s avonds veelal geen activiteiten kent, en aantrekkelijk kan zijn voor ongewenst gedrag in het kader van de veiligheid en leefomgeving.

Tips?Reageer op dit onderwerp