WF Nieuws

Hoorn komt op haar schreden terug, geen 15-meter hoge gebouwen Zevenhuis

HOORN – Geschrokken van de weerstand vanuit de gemeente Medemblik, maar ook van bedrijven op Zevenhuis zelf en zelfs vanuit de gemeenteraad in Hoorn, heeft het college van Hoorn besloten om de ingezette lijn om gebouwen van 15 meter hoog te te staan op het middengebied van Zevenhuis te stoppen.

Wethouder Arthur Helling zegt in een schrijven aan de gemeenteraad van Hoorn: ,,Dit, omdat de eerder gekozen werkwijze onvoldoende recht deed aan de gemaakte afspraken met de bewoners van Zwaagdijk-West, de gemeente Medemblik en onze raad, die uiteindelijk zijn vertaling heeft gekregen in het thans geldende bestemmingsplan. Wethouder Helling zegde toe dit standpunt en afspraken over hoe het college omgaat met hogere bouwhoogte op Zevenhuis te willen vastleggen in een collegebesluit en naar u te communiceren. Zo maakt het college helder hoe het omgaat met bouwplannen met hogere bouwhoogte op Zevenhuis. De afspraken gaan onder meer uit van het doorlopen van een aantal stappen, waarvan het voeren van vooroverleg met uw raad en het college van de gemeente Medemblik onderdeel uitmaakt. Het college heeft dit besluit nu genomen waarvan de hierna genoemde afspraken onderdeel van uitmaken.

Addertje onder het gras

Er zit nog wel een addertje onder het gras, zo zegt de wethouder dat het college vasthoudt aan de bouwhoogten uit het bestemmingsplan ’t Zevenhuis, waar standaard een binnenplanse vrijstelling in zit van 10%, wat betekend dat het college de zone langs de Zwaagdijk, waar een bouwhoogte van 8 meter hier niet aan kan tornen, wel kan het college het middengebied waar een bouwhoogte van maximaal 10 meter is met 1 meter verhogen naar 11 meter en de zone langs de Westfrisiaweg waar een bouwhoogte van maximaal 15 meter geldt tot 16.5 meter kan verhogen.

Mocht er in het middengebied wel een gebouw komen van 15 meter hoog dan heeft de gemeenteraad van Hoorn hier het laatste woord over, even als bouwhoogtes van 16.5 meter in de zone langs de Westfrisiaweg.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?