WF Nieuws

CDA Hoorn zet vraagtekens bouwhoogte Zevenhuis

HOORN – Het CDA Hoorn is blij dat er eindelijk veel gebouwd gaat worden op bedrijventerrein Zevenhuis maar zet grote vraagtekens bij de hoogte van een nieuw bedrijfspand dat gaat worden gebouwd.

In een brief aan het college schrijft het CDA: ,,Het dossier Zevenhuis heeft een lange geschiedenis en is een zg. “gevoelig dossier” als het gaat om grootte van kavels, bouwhoogtes, aard van de bedrijvigheid etc. Meerdere malen is hier in de raad over gesproken, is er ingesproken door betrokkenen en zijn er ook brieven vanuit het college ontvangen.

Een ook de verhouding met de buurgemeente Medemblik heeft een flinke deuk opgelopen door de houding van Hoorn richting de bewoners van Zwaagdijk-West door veel loze beloften te maken en ondanks vele toezeggingen hun eigen gang te gaan en afspraken te negeren.

Af wijken van bestemmingsplan

En dan nu weer een volgende stap die door het college van Hoorn wordt gezet om de gemoederen weer verder onder spanning te zetten. In een brief aan de gemeenteraad van 25 maart 2019 schrijft het college van Hoorn dat de bedrijven die zich willen vestigen op bedrijventerrein Zevenhuis passen binnen het bestaande bestemmingsplan en dat het daarom niet nodig is deze op onderdelen te herzien.

Het CDA vind dit een mooie en goede ontwikkeling maar wijst wel op het feit dat als er aanvragen komen die iets afwijken van het bestemmingsplan het college dan een korte procedure kan volgen om het bestemmingsplan aan te passen. Mochten er grotere aanpassingen nodig zijn dan moet ook de gemeenteraad hier bij worden betrokken en hun akkoord moeten verlenen. En juist bij de bouw het bedrijf dat nu wil gaan bouwen op Zevenhuis is het CDA van mening dat er een grote afwijking is van het bestemmingsplan en dat eerst de gemeenteraad om toestemming moet worden gevraagd.

Het nieuwe bedrijf krijgt een hoogte van ruim 15 meter daar waar maximaal 11 meter is toegestaan. Het CDA wil daarom ook weten of het college het gesprek is aangegaan met de directe omgeving en met name de dorpskern Zwaagdijk en de gemeente Medemblik.

Bewoners Zwaagdijk-West furieus

Diverse inwoners van Zwaagdijk-West laten aan de redactie weten furieus te zijn over de zoveelste blijk van minachting dat Hoorn toont richting hun buren. ,,Er zijn al zoveel discussies geweest, zelfs tot aan rechtszaken toe, maar Hoorn blijft zich gewoon hautain gedragen en negeert de omliggende gemeenten,” zegt een directe omwonende.

Ed Meester, fractievoorzitter van het CDA in Medemblik zegt in een eerste reactie hier niet content mee te zijn en hoopt dat zijn collega’s in Hoorn het goede mee gaan doen. Meester hoopt dat de huidige wethouder Andrea van Langen(VVD) het voorbeeld van haar voorganger Hans Tigges(D66) gaat doorzetten door in te spreken bij de raadsvergadering van de gemeente Hoorn om zo het ongenoegen kenbaar te maken.

Tips?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp