Gemeente Opmeer telt 300 arbeidsmigranten onder haar inwoners

OPMEER – Dat blijkt uit gegevens van Decisio die in opdracht van de provincie Noord-Holland het aantal arbeidsmigranten in West-Friesland in beeld moest brengen. Dit rapport spreekt over de periode 2010 t/m 2018 maar deze is nu geupdate met het rapport april 2021.

Het rapport geeft het aantal werkzame en geregistreerde buitenlandse werknemers, de woon-werk relaties van arbeidsmigranten en de prognose van het aantal arbeidsmigranten tot 2030 weer. Hieronder zijn de belangrijkste cijfers samengevat voor Westfriesland en de gemeente Opmeer.

klik op de afbeelding voor een groter beeld

Dit rapport is voor Opmeer en de overige Westfriese gemeenten belangrijk voor verdere voorstellen voor registratie van deze werknemers, maar, zegt de gemeente Opmeer, ook voor beleid om deze groep te huisvesten.

40-100% meer arbeidsmigranten in de aankomende 8 tot 10 jaar

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Uit de geactualiseerde cijfers blijkt de verwachting dat in de komende periode van 8–10 jaar in Westfriesland, afhankelijk van het scenario, 40–100 % meer arbeidsmigranten in onze regio komen werken. Ook deze groep moet uiteraard worden gehuisvest.

Naar aanleiding van een overleg met de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is recent is in de VVRE afgesproken dat de Westfriese gemeenten zich gezamenlijk zullen inspannen om de komende 4 tot 5 jaar zeker 3.000 logiesplekken voor buitenlandse werknemers (short- en midstay) te realiseren. Deze ambitie vraagt nog wel om nader onderzoek en uitwerking. Daarbij staan we een integrale aanpak voor, waarbij er oog moet zijn voor de samenhang met de omgeving.

We zien een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor regiogemeenten, bedrijfsleven en provincie en in het bijzonder een intensieve inzet van ‘inhurende’ bedrijven en de bonafide uitzendorganisaties om tot een uitvoeringsgericht plan te komen. De Westfriese gemeenten stellen voor om gezamenlijk middelen te genereren om tot een gedegen en gedragen plan te komen. Wij zullen de gemeenteraad hierover in het 4e kwartaal van dit jaar informeren. Het geactualiseerde rapport van Decisio laat zien dat met deze 3.000 plekken er nog niet voldoende  huisvestingsplekken zijn voor de thans al in de regio werkzame arbeidsmigranten en dat het tekort, gezien de prognoses, alleen maar groter wordt.

Lees ook: Gemeenteraad Opmeer zet rem op komst ‘polenhotels’ in woonwijken

Reageer op dit onderwerp