Gemeenteraad Opmeer zet rem op komst ‘polenhotels’ in woonwijken

OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer wil paal en perk gaan stellen aan het opkopen van woningen door bedrijven om daar dan arbeidsmigranten in te gaan huisvesten. De explosieve groei van dit soort huisvesting in woonwijken stuit niet alleen in Opmeer op grote weerstand maar in heel Noord-Holland zijn inwoners van kernen tegen de verdere ontwikkeling van dit soort huisvesting.

Niet alleen worden er woningen onttrokken aan de woningvoorraad, de overlast die deze mensen vaak veroorzaken is een grote bron van ergernis voor omwonenden. Diverse gemeenten in West-Friesland hebben al maatregelen genomen of gaan op korte termijn maatregelen nemen. Zo hebben de gemeente Medemblik en Hoorn al drastische maatregelen genomen, heeft Woningstichting de Woonschakel in Medemblik een speciaal contract met kopers van woningen die zij verkopen. In dit contract staat dat een koper van een woning de eerste 5 jaar deze woning zelf moet bewonen voor deze mag worden ingezet voor verhuur. Mocht een koper zich hier niet aan houden dan volgt er een boete en wordt het koopcontract ongeldig verklaard.

De VVD in Opmeer wil nu een maximum aan de hoeveelheid woningen in Opmeer waar arbeidsmigranten in wonen en dat wil de VVD ook op korte termijn geregeld zien. Het CDA diende een motie in die het college oproept om een antispeculatiebeding op korte termijn te gaan invoeren op nieuwbouwwoningen. Wethouder ter Veen beloofde de gemeenteraad voor 1 oktober van dit jaar met een advies richting de gemeenteraad te komen om dit soort speculaties tegen te gaan in Opmeer.

Reageer op dit onderwerp