Muziekdocenten zien subsidies gemeente Medemblik als oneerlijke concurrentie

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik verleend op dit moment aan twee muziekscholen, De Muziekunie en De Vuurvogel, subsidies die gebaseerd zijn op een collectief van Zzp’ers.  Muzieklessen op de muziekscholen kosten op jaarbasis 220 euro per leerling en dankzij de subsidie kunnen de lesprijzen voor de ouders op een betaalbaar niveau worden gehouden.

Ria Manshanden(GroenLinks) schrijft in een brief aan het college over de tarieven van de muziekscholen: ,,De huidige tarieven bij de Muziekunie zijn ons niet bekend. Die van de Vuurvogel wel, die liggen momenteel op € 35,- per uur. Het Fair Practice Code tarief, dat door de Kunstenbond gehanteerd wordt, bedraagt € 50,- (excl. BTW) per uur. Dat betekent dat er inclusief de gemeentelijke subsidie amper 15 lessen (of 30 lessen van een half uur) voor een Fair Practice Code tarief gegeven kunnen worden. De rest moet door de ZZP’ers uit eigen zak worden betaald. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om te bewerkstelligen dat de ZZP’ers een eerlijker beloning ontvangen, die daadwerkelijk in lijn is met het Fair Practice Code tarief?”

Lees ook: Muziekschool West-Friesland krijgt doorstart

Manshanden vraagt in dezelfde brief ook of het college een globaal beeld kan schetsen wat de consequenties zijn van de 20% bezuinigingen die in het programmabegroting 2021 is afgesproken. Maar ook wil GroenLinks weten waarom enkele ‘vrije’ muziekdocenten die als Zzp’er al jaren de kost verdienen in tegenstelling tot de Zzp’ers van de Muziekunie en De Vuurvogel niet in aanmerking komen voor subsidie, deze groep Zzp’ers ervaren dit als oneerlijke concurrentie schrijft Manshanden.

Lees ook: Terugdraaien subsidie voor muziekscholen West-Friesland laatste zetje naar faillissement

Maar ook wijst Ria Manshanden in de brief op docenten die lesgeven bij De Vuurvogel maar niet in het bezit zijn van het vakdiploma Docerend Musicus maar de Muziekopleiding Schoolmuziek hebben gevolgd. Manshanden vraagt het college of zij vanuit het oogpunt van hoogwaardig muziekonderwijs, strikte voorwaarden te verbinden aan de vooropleiding van docenten.

Reageer op dit onderwerp