Toekomstvisie HOSV-terrein Spanbroek. Wonen, gezondheidscentrum en sporten

OPMEER – Het college van Opmeer is bezig met een ontwikkelingsvisie voor het Diaconie-terrein Spanbroek, ook wel bekend als het HOSV-terrein. In de periode tussen september 2019 en juni 2021 zijn bij de gemeente Opmeer meerdere voorstellen van particulieren binnengekomen om het terrein te gaan ontwikkelen met o.a. een ‘knarrenhof’, een beweegpark en een gezondheidscentrum.

Het college staat positief tegenover deze voorstellen, zeker omdat het invulling geeft aan de ambities in de Structuurvisie Opmeer 2025 waar o.a. in staat dat: “een andere locatie die geschikt is voor een mogelijke herontwikkeling in de toekomst, is de locatie van de sportvelden van voetbalvereniging HOSV. Als deze locatie beschikbaar komt, kan aan dit terrein een nieuwe invulling worden gegeven in vorm van bijvoorbeeld een groenvoorziening, al dan niet in combinatie met wonen-met-zorg

Het bestuur van HOSV heeft al laten weten het verenigingsgebouw naast de voetbalactiviteiten beschikbaar te willen stellen voor meerdere culturele, maatschappelijke en andere sportactiviteiten.

In een brief aan de gemeenteraad van Opmeer schrijft het college: “Een vertegenwoordiging van het bestuur van de Diaconie heeft in het overleg op 15 april 2021 laten weten bereid te zijn om een verzoek tot medewerking aan de herontwikkeling aan de kerkenraad te willen voorleggen, onder de voorwaarde dat de gemeente een ontwikkelingsvisie voor het gehele terrein heeft. Gelet op de diverse belangen wordt voorgesteld om uw raad een richtinggevende uitspraak te laten doen over de herontwikkeling, waarmee invulling wordt gegeven aan de structuurvisie en de voorwaarde van de diaconie. Tevens is uw richtinggevende uitspraak het kader kan voor de beoordeling van de aanvragen van de particuliere ontwikkelingen.

Kanttekeningen

In het bestuurlijk overleg van 15 april 2021 heeft de Diaconie laten weten uitsluitend bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een herontwikkeling indien de gemeente met een ontwikkelingsvisie voor het gehele gebied komt. Dat is meer dan de vermelding in de structuurvisie dat het een herontwikkelingsgebied is. Van de gemeente wordt gevraagd om een concrete invulling van de functies te geven voor de herontwikkeling, op basis waarvan de Diaconie een besluit kan nemen over het ter beschikking stellen van het terrein.

De gemeenteraad gaat binnenkort discussiëren over deze plannen en een beslissing nemen.