Hoorn helpt met project ‘Welzijn op Recept’ inwoners met psychosociale klachten

HOORN – Het project ‘Welzijn op Recept’ helpt inwoners bij klachten zoals piekeren, eenzaamheid, angst of somberheid. Na een succesvolle start wordt het project nu uitgebreid. Begin 2020 startte in Hoorn het project ‘Welzijn op Recept’. Een initiatief van de gemeente en een groot aantal zorgpartners bij negen huisartsenpraktijken. Welzijn op Recept richt zich op inwoners die regelmatig bij de huisarts aankloppen met psychosociale klachten zoals piekeren, eenzaamheid, angst of somberheid. Voor hen is zware hulpverlening of medicatie niet meteen de beste oplossing. Welzijn op Recept biedt dan uitkomst met passende begeleiding naar activiteiten in de buurt. Het project wordt nu wegens succes verlengd en is vanaf 1 september uitgebreid naar alle Hoornse huisartsenpraktijken.

Psychosociale problemen

Psychische klachten komen vaak voor in combinatie met sociale klachten. Dit worden ook wel psychosociale problemen genoemd. Psychosociale problemen kunnen bij verschillende omstandigheden in iemands leven ontstaan. Zoals wanneer je partner overlijdt, je werkloos raakt of je een ongeluk hebt gehad met blijvend letsel. Dit kan leiden tot relatie- gezins-, of communicatieproblemen. Onderzoek toont aan dat de inzet van welzijn deze psychosociale klachten helpt verminderen.

Laagdrempelige aanpak werkt

De huisarts en praktijkondersteuner zijn vaak het aanspreekpunt om over psychosociale problemen te praten. Welzijn op Recept is een laagdrempelige manier om mensen te helpen met passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de inwoner. Zij worden in contact gebracht met een sociaal werker. Die gaat samen met de inwoner op zoek naar een passend hulpaanbod. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, een cursus, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Vaak zijn het activiteiten waar zij zelf niet aan hebben gedacht. Doel van dit traject is dat inwoners beter in hun vel zitten en weer positiever in het leven te staan.

Meerderheid deelnemers is geholpen

In het eerste jaar kregen 37 inwoners Welzijn op Recept. Tweederde van hen is actief met een van de activiteiten of heeft een maatje. Zij gaven bij de evaluatie aan een meerwaarde te zien in de laagdrempelige aanpak.

Wethouder Van der Ven is blij met het voortzetten van het project: ‘Enerzijds is zorg en ondersteuning in de buurt heel belangrijk en anderzijds willen we de druk op de huisartsenpraktijken verminderen. Psychosociale problemen moeten serieus genomen worden. Nu de coronamaatregelen zijn aangepast, durven mensen ook weer naar de huisarts. Die hebben nu de mogelijkheid om inwoners door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten, juist wanneer zij inschatten dat hij of zij dat zelf niet zal doen. En dat heeft effect. De resultaten van de evaluatie laten zien dat inwoners minder vaak terugkomen, beter in hun vel zitten en weer zin hebben om iets te ondernemen met anderen.’

Grote betrokkenheid

Het project is breed gedragen en wordt uitgevoerd door de gemeente Hoorn, alle huisartsen en praktijkondersteuners in samenwerking met Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, MEE & de Wering, Stichting Netwerken Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH).