Plannen voor 50 nieuwbouwwoningen op BIK-terrein Spanbroek

OPMEER – Het college van Opmeer staat welwillend tegenover de herontwikkeling van het BIK-terrein aan de Van Roozendaalstraat in Spanbroek. Projectontwikkelaar DVA heeft een principeverzoek ingediend om het terrein met circa 50 woningen te gaan invullen.

Volgens de plannen moet er een diversiteit aan woningen komen, rijwoningen, beneden/boven woningen en twee-onder-een-kappers. Het terrein heeft nu nog bestemming bedrijventerrein en is woningbouw niet toegestaan. Het college is daarom voornemens om het bestemmingsplan te gaan aanpassen mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de watersituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Het college wil het bestemmingsplan gaan aanpassen in woonfunctie, maatschappelijke functie, dienstverlenende functie en/of een perifere detailhandelsfunctie al dan niet in combinatie met verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groen en water waarbij dan wel moet worden voldaan aan het bestemmingsplan.