De scholen gaan weer beginnen, maar er zijn nog wel enkele regels

WEST-FRIESLAND – Nog een paar dagen en voor de leerlingen van de basisscholen en middelbare scholen zit de zomervakantie er weer op en de scholieren zullen weer moeten wennen aan het vroege opstaan, huiswerk maken maar ook weer wennen aan de coronamaatregelen die voor het basis- en middelbare onderwijs gelden.

Voor de basisscholen gelden de minste coronamaatregelen, leerlingen mogen naar school, hoeven ook geen 1.5 meter afstand te houden en er is ook geen mondkapjes plicht, wel moeten ze zich aan de basisregels houden zoals handen wassen en thuisblijven na een positieve test, wel mogen ze naar school bij verkoudheidsklachten maar alleen als ze maar af en toe hoesten. Basisschool leerlingen lopen vrijwel geen risico om ziek te worden, wel wat verkoudheidsverschijnselen zo als hoesten en snotteren, maar erg ziek worden ze niet. Hoest een kind erg dan moet er een test worden afgenomen.

De scholieren op de middelbare scholen gaan op dezelfde voet verder als voor de zomervakantie, gewoon naar school, maar de 1.5 meter afstandsregel richting de docenten blijft wel gelden, deze regel gaat ook op voor het speciaal onderwijs, praktijkgerichte lessen en praktijkonderwijs. Mondkapjes zijn verplicht in de gangen en aan leerlingen die geen vaccinatie hebben genomen zal worden gevraagd om zich 2x per week te laten testen. Scholen waarvan de leerlingen volledig zijn gevaccineerd hoeven niet meer in quarantaine waardoor er minder lesuitval zal zijn