CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk gaat in gesprek met de boeren

WEST-FRIESLAND – In juli heeft het CDA haar landbouwvisie “Perspectief voor de boeren” gepresenteerd. CDA landbouwwoordvoerder Derk Boswijk wil hierover graag in gesprek  met de achterban. Hij wil voor de verdere invulling en uitvoering  van de landbouwvisie een goed beeld krijgen hoe de achterban hier over denkt.

Het CDA wil dat er duidelijke keuzes worden gemaakt voor klimaat- en milieubeleid. Zo wil het CDA tot 2030 de stikstofuitstoot halveren en moet de natuur worden hersteld. Het CDA wil dat mét de boeren doen. De kersverse landbouwwoordvoerder van het CDA Derk Boswijk benadrukt dat de boeren niet moeten worden gezien als het probleem maar als een onmisbaar onderdeel in de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan.  Boswijk: “Laten we daar de boer, als producent van ons voedsel, als beheerder van ons landschap, goed voor betalen en daarna niet teveel van zijn werk afhouden”.

Daarom worden alle Westfriese boeren uitgenodigd om in gesprek te gaan met Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) op donderdagmiddag 26 augustus. Er is gelegenheid om vragen te stellen over de visie en suggesties aan te dragen. Leidend is toekomstperspectief en een echt boeren geluid in de landbouwtoekomstvisie van het CDA.  De bijeenkomst wordt gehouden van 16.00 uur tot 18.00 uur op het erf van melkveehouder Jacko Wiering aan de Grote Zomerdijk 17 in Wognum.

Vanzelfsprekend zullen we de corona regels in acht nemen bij deze ontmoeting en daarom is het verplicht uzelf van te voren aan te melden. Dit kan t/m 21 augustus bij  Els van den Bosch (CDA Medemblik) evdbosch66@ziggo.nl