Bloemen van levensbelang voor de bijen

Bijenoase langs het museumspoor wordt er niet mooier op zegt de Vereniging voor veldbiologie

HOORN – Langs het spoor van de stoomtram Hoorn – Medemblik is in 2017 en 2018 met veel media aandacht het eerste deel van de bijenoase bij het station in Hoorn door leerlingen van basisschool Parcival ingezaaid, op 20 april 2018 volgende het tweede en derde deel van de oase bij Wognum en Medemblik ingezaaid door leerlingen van De Piramide.

Het zaaiveld werd direct een succes, veel insecten wisten de velden te vinden wat ook een lust voor het oog was. Maar anno 2021 zijn de velden verruigd en staan er maar weinig verschillende soorten planten meer te bloeien volgens de Vereniging voor Veldbiologie. In de derde oase bij Medemblik zijn volgens de vereniging zelfs helemaal geen bloeiende kruiden meer te vinden en dus ook geen insecten meer. De vereniging ziet bij de eerste oase een probleem op het vlak van de toegang, het gebied is niet openbaar toegankelijk waardoor het volgens de vereniging het er sterk op lijkt dat er na de inzaaiing in 2017 er verder niets meer is gebeurd op het veld. De vereniging zegt dat er jaarlijks zeker 2x gemaaid moet worden en bij groeizaam weer zelfs 3x waarbij ± 30% moet blijven staan en met maaisel moet worden afgevoerd.

Ook meldt de vereniging dat zij vanuit verschillende bronnen heeft vernomen dat er langs de spoorlijn Roundup wordt gebruik wat een doodsteek is voor de insecten en totaal niet past in de visie van het aanleggen van een bijenoase langs de spoorlijn Hoorn-Medemblik. De vereniging wijst met een beschuldigende vinger naar de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik die volgens de vereniging verantwoordelijk is voor het in standhouden van de oases.

Deze beschuldiging is niet goed gevallen bij Rene van den Broeke, directeur van de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. In een reactie zegt van den Broeke tegen Medemblik Actueel: “Een aantal zaken die de vereniging beschrijft kloppen, maar onder andere de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is ligt echter veel genuanceerder dan wat de vereniging schrijft in haar brief aan de gemeenten in West-Friesland. Het is dan ook jammer en in mijn ogen niet te begrijpen dat de vereniging niet in eerste instantie contact met ons heeft opgenomen maar direct naar de gemeente en de pers is gestapt en deze van informatie heeft voorzien die maar gedeeltelijk klopt.

Volgens van den Broeke is dit een project dat door meerdere partijen dient te worden uitgevoerd wil het een structurele kans van slagen hebben. “Simpelweg omdat het kennis en menskracht vereist die wij niet in huis hebben en dat terwijl het nou juist de Museumstoomtram is die zijn deel van deze afspraken is nagekomen,’ gaat van den Broeke verder.

Foto aangeleverd