Broccoli-telers gebruiken app om de groei van de broccoli in de gaten te houden

WEST-FRIESLAND – Drie broccoli-telers doen mee aan de proef om met een app de groei van de broccoli in de gaten te houden. Met de app krijgen de broccoli-telers meer inzicht in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur op het perceel.

De sensoren helpen bij volgens Erna Steenhuis van Greenport NHN vooral bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden bij het beschermen van de gewassen, bemesting en irrigatie en daarnaast geeft de app de actuele informatie over het gewas en de bodem.

Doelstelling van de proef is om te kijken hoe telers deze technologie zelf praktisch toe kunnen passen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast verder te kijken naar toekomst van de toepasbaarheid van “Internet of Things” sensoren en big data als tools voor teeltoptimalisatie in de vollegrondsgroenteteelt. De proef zal de komende drie jaar worden begeleid door Vollegrondsgroente.net. Karsten Rienstra van Apps for Agri begeleidt de telers met advies en monitoring.

Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project. Penvoerder van de POP 3 subsidie is GreenPort Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Foto: Greenport NHN