Opmeer neemt het Kerkepad in Wadway over

WADWAY – De gemeente Opmeer heeft het Kerkepad voor een symbolisch bedrag van de vorige eigenaar van het pad overgenomen. De woning die aan de Spanbroekerweg 239c ligt is verkocht maar het Kerkepad werd niet meeverkocht waardoor de eigenaar deze de gemeente Opmeer de weg aanbood.

De onderhoudstoestand is “rustiek” Klinkers met tussenruimte, een licht rijspoor en een deel watert af in de naastgelegen tuinen. Het pad wordt weinig gebruikt, dus de kans op schade door de onderhoudstoestand is klein. Met het oog op de afwatering is er een risico dat men dat anders gaat willen met het oog op klimaatbuien.

De theaterkerk gaat binnenkort een foyer bouwen en het naastgelegen café wordt verbouwd tot woningen. De ontsluiting van de woningen zal deels over het pad lopen. Allemaal zaken waar het pad schade bij op kan lopen. Herstel levert kosten op, waar de gemeente Opmeer gezien de huidige planning van straatwerk niet direct dekking voor heeft.

Er is daarom ambtelijk het standpunt ingenomen de weg in goede staat over te willen nemen na afronding van de bouwactiviteiten. Onderdeel van de kavel is ook een strook grond die bij de buurwoningen in gebruik is. Deze grond nemen de gemeente Opmeer niet als gemeente over. Bewoners kunnen waarschijnlijk verjaring claimen. Door de overdracht hiervan tegelijk met de overdracht van de weg te regelen kunnen te maken notariële en kadastrale kosten waarschijnlijk gedeeld worden.