Sloop woningen Begoniastraat Enkhuizen begonnen

ENKHUIZEN -De eerste woningen zijn al door het sloopbedrijf tegen de vlakte gehaald. Om niet teveel overlast te veroorzaken, bij het sloopwerk komt veel stof vrij, spuit het bedrijf een waternevel over de woningen die er voor zorgt dat het sloopstof direct neerdaalt en zich niet verspreidt.

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Piet Smitstraat, Asterstraat en Nelson Mandela  vernieuwd en verbeterd wordt. Hiervoor is in 2018 een plan ontwikkeld door Sacon Stedenbouwkundigen, samen met de bewoners, de gemeente Enkhuizen en de Huurdersadviesraad. De stedenbouwkundige visie is de leidraad geweest voor de schetsontwerpen van KAW architecten.

Nieuwbouw en verduurzaming

Voor de sloop van 94 woningen komen 112 nieuwbouwwoningen terug: 48 appartementen, 28 beneden/bovenwonigen en 36 eengezinswoningen. We starten in 2021 met de Begoniastraat 19 t/m 57. Welwonen heeft  in kaart gebracht welke verduurzamingsmaatregelen zij willen treffen. Welwonen verdeelt de werkzaamheden complexgewijs

Foto’s: Henk Kroeb