7 Wijken in de gemeente Medemblik gereed voor aardwarmte als verwarmingsbron

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik is tegenstander van het idee dat wij in 2050 volledig van het aardgasnet zijn afgesloten voor het verwarmen en koken in onze woningen. In vragen aan het college of deze het eens is met Hart voor Medemblik krijgt Hart voor Medemblik dan ook de deksel op de neus omdat het college geen interesse heeft om het project ‘van het gas af’ stop te zetten.

Integendeel zelfs, nog dit jaar gaat de gemeente Medemblik starten met de uitvoering van de Transitievisie Warmte en gaan zij de inwoners van de gemeente Medemblik informeren, in gesprek met bewoners en ondernemers in de 7 kanswijken, en inzetten op energiebesparing. Volgens het college prima sporen om mee aan de slag te gaan. Voor wat betreft aardwarmte als vervanger voor het aardgasvrij maken van de gemeente Medemblik is binnen de gemeente nog onderwerp van gesprek.

Zeven kanswijken in de Transitievisie Warmte

Het college heeft 7 zogenaamde ‘kanswijken’ aangewezen in de gemeente Medemblik, wijken die klaar zijn om als het moet nu al de transitie te kunnen maken. Voor 2 van deze wijken ziet het college om deze aan te sluiten op al bestaande aardwarmtebronnen, voor de 5 andere wijken zien zij vooral kansen voor elektrisch koken en verwarmen. Maar voor het überhaupt zover is gaat de gemeente Medemblik eerst in gesprek met de bewoners en ondernemers in deze wijken, waarbij vooral de techniek en betaalbaarheid onderwerp van het gesprek zullen zijn.

Hart voor Medemblik liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het gebruik van aardwarmte om huizen en bedrijven te verwarmen. Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik, wijst vooral op de kosten en de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van transitie visiewarmte. Omdat de kosten en en gevolgen voor het milieu nog niet bekend zijn wil Berlijn dat Medemblik stopt met het geothermie tot dat de gevolgen bekend zijn. Onlangs stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor het doorzetten van het project van het gas af, met de tegenstem van Hart voor Medemblik.

Het college is het eens met Hart voor Medemblik dat de inzet van aardwarmte zorgvuldig moet gebeuren, en dat de risico’s dat dit kan hebben voor ons drinkwater goed in beeld moeten worden gebracht. Zodra dit in beeld is gebracht kunnen volgens het college adequate maatregelen worden getroffen die deze risico’s kunnen ondervangen. Ondertussen zijn de standaarden voor nieuwe geothermieputten al aangepast zodat aardwarmte veilig, verantwoord en duurzaam wordt gewonnen en dit geen effect heeft op de drinkwatervoorziening.

Medemblik aardgasvrij

De Volgende wijken/kernen ziet de gemeenteraad als de grootste kansmakers om van het aardgas af te gaan en over te stappen op elektrisch verwarmen en koken:

  1. Centrum van Andijk, ± 400 woningen
  2. Wervershoof Oost, ± 500 woningen
  3. Schepenwijk Medemblik: ± 400 woningen
  4. Kreeklanden Wognum: ± 500 woningen

De visie werd vrijwel raadsbreed gesteund, alleen Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik stemde tegen en bracht zelfs 3 moties in die geen door geen van de andere raadsleden gesteund werd, de moties leverden wel een felle discussie op en Berlijn kreeg o.a. te horen onder welke steen hij de afgelopen jaren heeft geleefd. Siem Zeilemaker (PWF) daagde Berlijn uit om er openlijk vooruit te komen dat hij een ‘klimaatontkenner is’

Opgave

De Transitievisie Warmte komt voort uit de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen nemen we stapsgewijs afscheid van het fossiele aardgas. De regierol bij de transitie naar aardgasvrij is toebedeeld aan de gemeenten. Medemblik was al begonnen met het aardgasvrij realiseren van enkele nieuwbouwwijken in de gemeente. De Transitievisie Warmte beschrijft de manier waarop alle wijken in de gemeente aardgasvrij worden.

Alternatieven

Wie aardgasvrij zegt, moet ook komen met alternatieven om woningen, winkels en bedrijfspanden van warmte te voorzien. En dat blijkt maatwerk. “Er is goed gekeken welke oplossing voor welke wijk, met de inzichten van nu het beste alternatief biedt” zegt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt. “Voor de ene wijk is dat een elektrisch verwarmen oplossing (all electric), voor de andere is dat bijvoorbeeld een (collectief) warmtenet”. De visie beschrijft zogeheten kansenwijken: daar waar de beste kansen liggen om nu te starten met een aardgasvrije gemeente.

Iedereen doet wat

De Transitievisie Warmte werkt de gemeente de komende jaren uit in zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen. Daarin onderzoekt de gemeente of de voorgestelde alternatieven in de kansenwijken haalbaar en betaalbaar zijn. In de tussentijd hoeven inwoners en ondernemers uit de gemeente niet te wachten, maar ook zeker geen overhaaste beslissingen te nemen. Speciaal daarvoor ontwikkelde de gemeente in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket het ‘Altijd goed’ pakket. Hierin staat een overzicht van maatregelen die altijd een goed idee zijn bij het verduurzamen van een woning of pand.

Reageer op dit onderwerp