PvdA, PW2010 en PWF gaan samen de verkiezingen, ‘Wij willen de grootste partij van Medemblik worden’

MEDEMBLIK – De samenwerking tussen PWF, PvdA en PW2010 is al jaren heel goed te noemen. Daar komt nog bij dat kiezers de fracties vroegen: “waarom gaan de linkse partijen niet samen om één sterk, progressief blok te vormen”. Aan de oproep van de kiezer is gehoor gegeven en dat heeft geleid tot de fusie van de drie partijen tot de ‘Morgen!’.

“De verkiezingsprogramma’s van de partijen verschillen niet veel van elkaar en tijdens de oriënterende bijeenkomsten voelden we elkaar goed aan”, laat Joyce Haakman, lid van de werkgroep van Morgen! weten. “En we willen tenslotte allemaal hetzelfde: positief betrokken zijn in de hele gemeenschap.”

Rijtje

De conclusie van de werkgroep na de oriënterende gesprekken was helder: samen verder en een nieuwe politieke vereniging oprichten die zich alleen richt op de gemeentepolitiek in de gemeente Medemblik. Dick Visser van de werkgroep: “We willen een ledenpartij zijn waarin inwoners van de gemeente Medemblik via hun lidmaatschap betrokken zijn én invloed hebben op de koers van de partij. Het is een partij vóór en dóór inwoners”.

Enthousiaste geluiden

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van PW2010, PWF en PvdA werd gevraagd aan de leden wat zij ervan vinden om een nieuwe positieve politieke partij op te richten. “Onze leden waren heel enthousiast en stonden 100% achter deze beslissing. En vanuit PvdA en PW2010 kreeg de werkgroep ook veel enthousiaste geluiden te horen”, zegt Siem Zeilemaker van de werkgroep. Cees Neefjes vult aan: “Wij geven gehoor aan de roep van de inwoners om onze kennis te verenigen. Met Morgen! willen we een netwerkstructuur opzetten met verschillende sectoren in onze samenleving om er voor iedereen te zijn. We zijn een betrokken partij die verbinding zoekt met inwoners, instellingen, verenigingen, et cetera”.

Betrouwbare partner

Het principe-akkoord werd door de leden van de werkgroep op 16 juni jl. ondertekend. “We zijn heel blij met Morgen!”, laat Answerd Beuker van de werkgroep weten. “Wij willen een betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties, gemeenteraad en college. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze inzet is realistisch en nodig. We denken vanuit alle inwoners, waarbij elke stem even zwaar weegt.”

Lokaal

Barbara Burggraaf van de werkgroep is het daar helemaal mee eens. “Morgen! wil zich als een beweging manifesteren in de lokale gemeenschap. Hulp bieden, in plaats van een afwachtende houding aan te nemen. Zaken die onze inwoners raken en daarmee actief mee aan de slag gaan. Soms is de drempel voor een inwoner te hoog of hebben zij de informatie niet die zij nodig hebben om hun problemen op te lossen. Wij willen gelijke kansen voor iedereen, niemand zakt door de ondergrens. Ook is het belangrijk om mensen bij elke stap die we zetten te betrekken. Samen de weg bewandelen en werken naar een oplossing.”

Positief en kritisch

Uitgangspunt van Morgen! is dat raadsleden, fractie en leden positief en kritisch zijn en vooral vooruit kijken. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaan dus PWF, PvdA en PW2010 op in deze nieuwe partij. Binnenkort wordt het nieuwe bestuur aan iedereen voorgesteld. “Belangrijk is ook, voordat we iets ondernemen, nadenken of de inwoners er wel gelukkig van worden”, besluit Siem Zeilemaker.

Morgen! nodigt inwoners van harte uit om samen met het bestuur na te denken over het verkiezingsprogramma. Laat het weten en stuur een e-mail. Of like ons op Facebook: MORGENinmedemblik

Wie wil kennismaken met de idealen van Morgen!, lid worden van deze nieuwe, actieve en betrokken partij of hulp wil inroepen voor problemen in jouw kern of gemeentelijke diensten, kan contact opnemen via info@morgeninmedemblik.nl. Meer weten over de fusie? Bel Siem Zeilemaker (fractievoorzitter PWF), tel. 06-22275179, Cees Neefjes (fractievoorzitter PW2010), tel. 06-10453370 of Tom Beuker (fractievoorzitter PvdA), tel. 06-13532277.

‘Morgen!, omdat we vooruit willen’

Reageer op dit onderwerp