CDA Medemblik blij met invoeren lachgasverbod op land en op het water

MEDEMBLIK – Het gebruik van lachgas en het bezit van voorwerpen en stoffen die dat mogelijk maken is sinds 1 april 2021 verboden. ‘Het CDA is blij dat onze in september 2019 aangenomen motie, waarin wij vroegen om een lachgasverbod op te nemen in de APV, nu wordt uitgevoerd,’ zegt Claudia Selders-Kroezen tegen Medemblik Actueel

Lachgas heeft vrolijk en onschuldig imago en is makkelijk verkrijgbaar. De gezondheidsrisico’s zijn echter groter dan je denkt en het gebruik veroorzaak overlast, gevaarlijke (verkeers)situaties en afval. Claudia Selders-Kroezen: “Lachgas is populair, ook bij jongeren vanaf 12 jaar. Het tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen heeft direct invloed op de ontwikkeling hiervan en lachgas is meer verslavend dan gedacht wordt. Dat bedenk ik niet zelf. Dit stellen het Trimbos Instituut en Brijder Verslavingszorg. In onze gemeente was het gebruik en verkoop bij evenementen in mei 2019 aangepast zodat verkoop en gebruik daar verboden waren. Dat is natuurlijk mooi maar lachgas wordt overal gebruikt, zélfs tijdens het autorijden. Naast de gezondheidsschade en onveiligheid in het verkeer is de troep die op straat wordt achtergelaten ook nog eens schadelijk voor het milieu.”

Een algemeen geldend verbod stuit helaas nog steeds op juridische bezwaren. Voor de handhaving moet nu nog wel aangetoond kunnen worden dat er sprake is van overlast. Daarom richt de gemeente Medemblik zich met name op concrete situaties van oneigenlijk gebruik, voorbereidingen of bezit van hulpmiddelen voor het gebruik en verstoring van openbare orde en nadelige beïnvloeding van woon- of leefklimaat. Het college kan specifieke locaties aanwijzen waar een algeheel verbod (eventueel op bepaalde tijden) geldt, zoals bijvoorbeeld bij scholen of locaties waar uit politierapporten blijkt dat er sprake is van aantoonbare en structurele overlast.

Dit alles geldt zowel op het land als op het water.

Claudia Selders-Kroezen: “Kregen we in het voorjaar van 2019 van het college te horen dat “de op dat moment geldende APV al voldoende voorziet in mogelijkheden om op te treden”, nu is ‘Lachgasverbod’ als apart artikel opgenomen. Gelukkig draagt onze gemeente daarmee dus toch nog uit dat ‘een ballonnetje doen’ níet normaal is.”

Reageer op dit onderwerp