Het gemeentehuis van Hoorn

Hoorn bespreekt mobiliteitsvisie en circulaire economie

HOORN – Op dinsdag 22 juni staan er twee onderwerpen op de agenda van de Hoornse raadscommissie; de mobiliteitsvisie en het uitvoeringsplan Circulair Hoorn. Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in de raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet, maar discussie gaat vaak dieper dan die in de raad

Uitvoeringsplan Circulair Hoorn

Eerste agendapunt is het uitvoeringsplan Circulair Hoorn. Doel van het uitvoeringsplan is om de bewustwording van de noodzaak van en kennis over circulaire economie te vergroten, het verlagen van de milieu-impact en het stimuleren van innovatie en hoogwaardige circulaire bedrijvigheid. Het uitvoeringsplan richt zich op inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie en bestaat uit diverse acties per doelgroep.

Mobiliteitsvisie

Tweede agendapunt is de Mobiliteitsvisie Hoorn 2030, met een doorkijk naar 2040. In de mobiliteitsvisie worden uitspraken gedaan over hoe het verkeer en vervoer in Hoorn zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen en wat er nodig is voor de bereikbaarheid van de stad. In deze visie wordt rekening gehouden met de opgave voor Hoorn om te groeien en ‘meer stad te worden’. Het is een visie op hoofdlijnen, die na het raadsbesluit verder in projecten uitgewerkt worden. De commissie buigt zich over de zeven hoofdlijnen in de visie en gaat hierover met elkaar in gesprek.

Volg de commissie

Publiek is vanwege de coronamaatregelen nog niet toegestaan. De commissie van dinsdag 22 juni start om 20:00 uur en is live te volgen via www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de voorstellen die de commissie bespreekt.

Reageer op dit onderwerp