Opmeer wijst verzoek om handhaving vergunning Zaagmolenweg 14 in Spanbroek af.

SPANBROEK – De gemeente Opmeer heeft afgelopen 4 juni 2020 een exploitatievergunning verleend aan NL Services Nederland B.V. uit Maasdijk om aan de Zaagmolenweg 14 in Spanbroek een pension voor arbeidsmigranten te exploiteren. Op het verlenen van deze vergunning kwamen diverse bezwaren en een beroep procedure in september 2020 waar de omwonenden bezwaar in aantekenden de aanvraag geldig bevonden maar is de vergunning opnieuw vergund aan een nieuwe rechtspersoon, NL Reality B.V..

Op 15 september 2020 kwam bij de gemeente Opmeer een handhavingsverzoek binnen waarin de gemeente Opmeer werd verzocht om handhavend te gaan optreden. Op 12 oktober 2020 is de beslissingstermijn verlengd met 30 weken om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te kunnen laten houden en om een volledig beeld te krijgen van de genoemde overlast door de indieners van het handhavingsverzoek.

De gemeente Opmeer heeft in de periode december 2020 t/m maart 2021 regelmatig controles uitgevoerd bij het Slothuys, deze werden gehouden op verschillende tijdstippen op verschillende dagen. Handhaving heeft hier geen overtredingen kunnen waarnemen waardoor de gemeente Opmeer heeft besloten dat er geen grond tot handhaving is en het verzoek om handhaving dan ook afwijst.

Reageer op dit onderwerp