Wanneer krijgt u een schadevergoeding bij letselschade?

INGEZONDEN MEDEDELING – Heeft u blijvende letselschade opgelopen door een ongeluk op het werk of een verkeersongeluk? En komt dit door iemand anders? Dan wilt u natuurlijk een schadevergoeding hiervoor krijgen. Maar wanneer krijgt u deze van de tegenpartij? In dit artikel leggen we het uit. 

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout. U kunt met behulp van een letselschade bureau zorgen dat de situatie netjes afgehandeld wordt en uw schadevergoeding verzorgd wordt.

Waaruit bestaat letselschade? 

Letselschade kan uit verschillende kosten bestaan:

  • het verlies van inkomsten;
  • medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt;
  • aanpassingen aan uw auto of in uw woning;
  • hulp in het huishouden of bij het onderhoud van uw huis.

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

Aansprakelijkheid stellen

Wanneer u letsel oploopt door schuld van een ander, dan krijgt u altijd te maken met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. U krijgt uw letselschade alleen maar vergoed als die tegenpartij aansprakelijkheid erkent (lees: juridisch gezien schuld toegeeft)

Soms ligt de schuldvraag heel duidelijk en is er op dat punt geen enkel probleem. Maar soms kan een bepaalde situatie op verschillende manieren worden uitgelegd.

Wanneer een verzekeraar geen aansprakelijkheid erkent, dan hoeft men u ook geen letselschadevergoeding te betalen. Een verzekeraar kan er dus belang bij hebben om te proberen geen aansprakelijkheid te erkennen, juist bij die wat minder duidelijke situaties. Ook dán kunt u dus beter direct een letselschadebureau inschakelen. Want u kunt gewoonweg niet weten of die verzekeraar gelijk heeft of niet.

Krijgt u altijd een vergoeding? 

Wanneer een ander aansprakelijk is gesteld voor uw letselschade, dan is een vergoeding (in de meeste gevallen) aannemelijk.

Een schadevergoeding bij letselschade kan bestaan uit een vergoeding voor uw materiële schade en een vergoeding voor uw immateriële schade. Materiële schade zijn alle onkosten en ook gemiste inkomsten waar u na het ongeval mee te maken krijgt. Kosten die u niet had gehad als het ongeval u niet overkomen zou zijn.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik na ongeval?

Is de wederpartij volledig voor 100% aansprakelijk voor het ongeluk, dan krijgt u ook al uw schade vergoed. De ander moet opdraaien voor al uw extra te maken onkosten. Het kan ook zijn dat, ondanks dat de ander het ongeluk heeft veroorzaakt, die ander maar voor een deel aansprakelijk gesteld wordt, bijvoorbeeld 70%. Een schadevergoeding voor letselschade kan dus verschillen. Win om deze reden altijd advies in bij een letselschadebureau of ander juridisch loket.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem gerust contact met ons op en we helpen u graag. Bekijk onze website hier.

Reageer op dit onderwerp