Oproep: deel jouw idee voor een ‘inclusief Hoorn’

HOORN – Hoe zorgen we samen voor een gemeente waar iedereen erbij hoort en iedereen mee kan doen? Wat moet er dan gebeuren, of wat juist niet? Burgemeester Nieuwenburg roept alle inwoners, ondernemers, instellingen en verengingen in Hoorn op om hun ideeën voor een ‘inclusief Hoorn’ te delen. De oproep maakt onderdeel uit van de stadsgesprekken over discriminatie. Van de ingezonden ideeën maakt de gemeente een vlog-serie, die onderdeel uitmaken van het eerste luisterseizoen.

Naar aanleiding van de discussies over discriminatie en inclusie en ook de protesten rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen kondigde het Hoornse stadsbestuur brede stadsgesprekken te organiseren. De stadsgesprekken hebben de opzet van een seizoen met meerdere afleveringen. Het eerste ‘luisterseizoen’ bestaat uit drie rondes; straatgesprekken in de vorm van een podcastserie, talkshowgesprekken met inwoners en maatschappelijke partners en een vlogserie met interviews met inwoners die hun toekomstbeeld voor een inclusief Hoorn delen.

Ontwerp jouw inclusief Hoorn

In de derde ronde van de stadsgesprekken staat de toekomst centraal. Burgemeester Jan Nieuwenburg vraagt inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen om na te denken over hoe een ‘inclusief Hoorn’ er in de toekomst uit ziet en vraagt hen deze ideeën te delen. Van de ingezonden ideeën wordt een vlog-serie gemaakt, zodat de inzenders hun idee kunnen toelichten en de ideeën ook gedeeld kunnen worden.

‘Alle ideeën en beelden zijn welkom, de vorm is volledig vrij,’ aldus de burgemeester. ‘Het mag een kunstwerk, tekening, filmpje of een toneelstuk zijn, maar je mag jouw idee ook mondeling toelichten. Het gaat erom dat jouw beeld of idee over hoe een inclusief Hoorn er in de toekomst uitziet goed voor het voetlicht komt. Hiermee inspireren we elkaar, maar bieden we ook concrete aanknopingspunten aan de gemeente en haar inwoners om vorm te geven aan een inclusievere toekomst.’

Deel je idee via Voor Een Mooie Stad

Je kunt je idee tot uiterlijk 4 juni aanmelden via www.vooreenmooiestad.nl/stadsgesprekken. Hier zijn ook alle afleveringen van de stadsgesprekken terug te vinden.

Open voor andere invalshoeken

‘We willen een stad zijn die open staat voor iedereen en waarin iedereen meetelt,’ vertelt burgemeester Jan Nieuwenburg. ‘Hoe we met elkaar omgaan en naar elkaar kijken is heel belangrijk voor de mate waarin mensen voelen dat ze erbij horen. We zijn ons lang niet altijd bewust van uitsluiting, zoals discriminatie. Het gebeurt ook vaak niet met opzet. Dat maakt het soms ook moeilijk om te horen dat mensen zich uitgesloten voelen. We bedoelen het toch niet zo? Mensen worden dan ook al snel weggezet als ‘zeurders’, terwijl ‘erbij horen’ gaat om een gevoel. Dat je het niet zo bedoelt, wil nog niet zeggen dat het er niet is. Ik hoop dat mensen open luisteren naar de verhalen die tijdens de stadsgesprekken gedeeld worden. Jouw ervaring of jouw leven is niet de enige werkelijkheid. Stel jezelf dan ook open voor andere invalshoeken.‘

Reageer op dit onderwerp