Wijkteams Opmeer gaan ouders begeleiden die in scheiding liggen, ‘Samen Uit Elkaar’

OPMEER – Niet alleen op de ‘Dag van het gescheiden kind’ – 26 mei – krijgen tweehonderd kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat gebeurt elke dag. Ruim een op de vijf kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. Voor veel kinderen heeft dit behoorlijke impact. Niet zo gek, want alles wat voor een kind vertrouwd was, verandert. Met andere woorden: de wereld staat helemaal op zijn kop als je ouders uit elkaar gaan. De gemeente Opmeer heeft aandacht voor deze problematiek en biedt hulp aan scheidende ouders.

Begeleiding in communicatie

Het WIJkteam OpMEER biedt hulp aan scheidende stellen met kinderen onder de naam Samen Uit Elkaar. De nadruk ligt op het verbeteren van de communicatie en het bieden van hulp om gesprekken te voeren zonder dat deze uitmonden in verwijten en ruzies. De gesprekken worden begeleid door betrokken bemiddelaars met ruime ervaring in bemiddeling. Als bemiddelaar zijn ze onafhankelijk en houden ze nadrukkelijk rekening met de belangen en wensen van ouders en kinderen. De bemiddeling kan onder andere betere onderlinge communicatie opleveren maar ook meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar en een meer ontspannen sfeer richting de kinderen.

Wat doet het WIJkteam OpMEER?

  • Het voorbereiden van ouders op het scheidingstraject door middel van het op orde brengen van hun communicatie zodat betere afspraken gemaakt kunnen worden.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen ouders daar waar deze in een scheidingsprocedure is vastgelopen zodat de ouders weer met mediation verder kunnen.
  • Ondersteunen van ouders door de communicatie te verbeteren wanneer de afspraken die tijdens de scheiding gemaakt zijn, door communicatieproblemen na de scheiding vastlopen.

Het WIJkteam OpMEER maakt geen scheidingsconvenant of ouderschapsplan op. Ze helpen niet bij de afwikkeling van de gehele scheiding of bij de gevolgen van een scheiding.

Aanmelden

Voor aanmelding bij de wijkteamconsulenten, is geen verwijzing nodig. Belangstellenden kunnen een vraag stellen of een afspraak maken via: 0226 363 333. Zij worden dan doorverbonden met een consulent. Daarnaast kan men zich aanmelden per e-mail via wijkteam@opmeer.nl.

Kijk ook voor meer informatie op www.opmeer.nl/samen-uit-elkaar

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Reageer op dit onderwerp