CPO-project voor jongeren en een seniorenhof in Hoogwoud

HOOGWOUD – De Dorpsraad van Hoogwoud wil dat de eigen bewoners gewoon in het dorp kunnen blijven wonen, maar dit gaat een steeds moeilijkere opgave worden omdat er lang niet genoeg huizen worden gebouwd. Om dit op te lossen is de Dorpsraad Hoogwoud een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een cpo-project voor jongeren en senioren.

Het cpo-project voor jongeren gaat dan over 10 tot 13 woningen en voor de senioren een seniorenhof waarvoor al 57 aanmeldingen zijn binnengekomen bij de Dorpsraad Hoogwoud. De PvdA in Opmeer staat positief tegenover de plannen van de Dorpsraad Hoogwoud om op deze manier meer en vooral betaalbare woningen in Hoogwoud te realiseren. De PvdA heeft daarom vragen gesteld aan het college over deze plannen:

  1. Kunt u aangeven of u in beginsel positief staat tegenover de ontwikkeling van een CPO project voor jongeren en een seniorenhof in Hoogwoud? Zo nee, waarom niet? De locatie Oeverwal wordt door de dorpsraad gezien als de meest wenselijke locatie voor een CPO-project jongerenhuisvesting. Het college heeft deze locatie echter al eens afgewezen als bouwlocatie naar aanleiding van een eerder verzoek.
  2. Kunt u concreet aangeven wat uw bezwaren zijn tegen deze locatie als woningbouwlocatie?
  3. Bent u bereid het geldende bestemmingsplan op de locatie Oeverwal te wijzigen? Zo nee, waarom niet?
  4. Als u locatie Oeverwal niet mogelijk/wenselijk acht, welke alternatieve locaties in Hoogwoud zijn wat u betreft geschikt voor een CPO jongeren en/of seniorenhof? Kunt u daarbij aangeven op welke termijn deze locatie(s) beschikbaar komen?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur in de arm die hen door het proces leidt.

Reageer op dit onderwerp