Hondenbezitters Hoorn blijven hondenbelasting betalen

HOORN – Dat is het voorstel van het college aan de gemeenteraad van Hoorn. Afgelopen 8 december heeft de gemeenteraad de Motie Hondenbelasting aangenomen waarin het college werd opgeroepen om drie scenario’s te gaan uitwerken over de hondenbelasting.

Het college zegt dat het pas een weloverwogen mening kan vormen over de motie hondenbelasting als het de noodzakelijke juiste achtergrondinformatie kent. In het voorstel aan de gemeenteraad adviseert het college dan ook om de hondenbelasting te continueren omdat de hondenbelasting volgens het college het meest doelmatige middel is om het aantal in Hoorn gehouden honden te reguleren.

Reageer op dit onderwerp