Gerard van den Hengel aanbevolen als nieuwe burgemeester van Opmeer

OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer beveelt de heer Gerard van den Hengel (57) aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te worden benoemd tot burgemeester van Opmeer. De heer Van den Hengel heeft een rijke bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder andere waarnemend burgemeester in Borne, twaalf jaar wethouder in Barneveld en jarenlang statenlid en raadslid voor de VVD. De heer Van den Hengel heeft twee kinderen en woont in Barneveld.

“De heer Van den Hengel heeft zich gepresenteerd als een daadkrachtig bestuurder met goede netwerkvaardigheden. Hij is in staat zich te ontpoppen als een echte burgervader voor de inwoners en verenigingen in Opmeer in goede maar ook in slechte tijden. Zijn toegankelijkheid en betrokkenheid in de samenleving zijn kenmerkend”, aldus Bram Beemster, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Opvolger burgemeester Nijpels

De heer Van den Hengel volgt de heer Nijpels op die op 8 februari onverwachts overleed en bijna zeventien jaar burgemeester was van Opmeer. De afgelopen maanden werd de burgemeesterspositie waargenomen door de heer Groeneweg. De procedure voor een nieuwe burgemeester werd al op 8 oktober 2020 in gang gezet omdat de heer Nijpels in juli met pensioen zou gaan.

Profielschets

De gemeenteraad van Opmeer stelde op 15 december 2020 de profielschets vast. Aan de hand daarvan zijn kandidaten geselecteerd en gesprekken gevoerd. Voorafgaand aan het opstellen van de profielschets zijn inwoners geraadpleegd en heeft een groep inwoners zelf het initiatief genomen hun wensen voor een nieuwe burgemeester kenbaar te maken. Deze informatie is betrokken bij het opstellen van de profielschets.

Kandidaten

Na het vaststellen van de profielschets is de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In totaal hebben 21 kandidaten gesolliciteerd. Na een eerste selectie door de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten een of meerdere gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in het besluit van de gemeenteraad om Gerard van den Hengel aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Opmeer.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de heer Van den Hengel in de maand juli geïnstalleerd kan worden als de nieuwe burgemeester van Opmeer.

Reageer op dit onderwerp