Zeven jaar en 3 maanden wachten voor een sociale huurwoning in Opmeer

OPMEER – – Er is in Nederland een groot tekort aan sociale huurwoningen. Woningstichtingen willen graag bouwen maar regeltjes houden dit tegen. Zo mag er niet buiten een kerngrens gebouwd worden en wordt er vanuit de provincies toezicht gehouden of er niet in natuurgebieden wordt gebouwd. Daarnaast zijn ook de stikstof en pfas regeltjes een grote barrière om (huur)woningen te bouwen.

In de gemeente Opmeer is de wachttijd voor een sociale huurwoning al opgelopen naar 7 jaar en 3 maanden. Plannen zijn er in overvloed om te bouwen maar er is een zoektocht gaande naar bouwgronden. Een groot probleem is dat het niet toegestaan is om buiten kerngrenzen te bouwen, woningbouw moet altijd binnen de kerngrens plaatsvinden. Wel gaan er meer en meer geruchten spelen dat landbouwgrond moet worden opgeofferd voor woningbouw en dat er vooral in de hoogte moet gaan worden gebouwd.

Maar het is nog maar de vraag of dit de wachtlijsten flink zal gaan inkorten, huishoudens bestaan steeds meer uit alleenstaanden en niet uit meerdere gezinsleden. Daarnaast is scheefwonen ook nog steeds een groot probleem. Mensen met een hoog inkomen blijven in (goedkope)huurwoningen wonen en houden zo woningen bezet waar eigenlijk iemand met een lager inkomen in moet komen te wonen.

Reageer op dit onderwerp