Stede Broec past Wet voorkeurrecht gemeente toe op grond rondom Sportcomplex Raadhuislaan

STEDE BROEC – Vanaf 10 april geldt de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de gronden die worden begrensd door de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan, in de omgeving van het sportcomplex. 

Regie toekomstige ontwikkelingen
Deze Wvg is vanaf 10 april 3 maanden geldig. De gemeenteraad bespreekt 27 mei 2021 of deze termijn verlengd wordt met 3 jaar. De wet verplicht eigenaren, als zij grond willen verkopen, eerst de grond aan de gemeente aan te bieden. De gemeente krijgt zo meer regie op de toekomstige ontwikkeling(en) van dit gebied.

Gebiedsvisie
In de Gebiedsvisie voor Stede Broec Zuidwest uit 2017 is dit gebied aangewezen om te ontwikkelen tot een gebied voor sport en recreatie. Door het toepassen van de Wvg heeft de gemeente zelf de regie in handen om de grond voor dit doel te ontwikkelen. Ook kan de gemeente hiermee grondspeculatie en het opdrijven van de grondprijs tegengaan.

Besluit gemeenteraad
Het college stelt de gemeenteraad voor in de vergadering van 27 mei 2021 een besluit te nemen over het aanwijzen van de gronden waarop de Wvg van toepassing is. De aanwijzing geldt dan voor een periode van 3 jaar. Op een later moment krijgt de gemeenteraad een voorstel van het college om een omgevingsplan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Uiterlijk 3 jaar na de vestiging van het voorkeursrecht moet het plan vastgesteld zijn.

Inzage
De aanwijzing en de raadsstukken liggen vanaf 10 april ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de aanwijzing.

Bekendmaking
Op 9 april 2021 verscheen de publicatie waarin de vestiging van het voorkeursrecht bekend is gemaakt in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Het besluit van burgemeester en wethouders van 8 april 2021 is een dag na deze publicatie in werking getreden, op 10 april 2021. Naast publicatie in de Staatscourant vindt publicatie plaats in de Middenstander en op de website van de gemeente.

Link naar officiële publicatie.