Controle eikenprocessierups

WEST-FRIESLAND – Zodra de eikenbladen zich openvouwen komen ook de eerste rupsen uit het ei. De microscopisch kleine brandhaartjes van de eikenprocessierups kunnen makkelijk door de wind worden meegevoerd. Bij aanraking met de huid, ogen of luchtwegen zorgen deze haartjes voor heftige en vervelende irritaties. De wijkopzichters controleren in de maand april de eiken opnieuw op nesten. Als er een nest gevonden wordt schakelen de gemeentes een bedrijf in om de nesten te verwijderen. Begin van de zomer is er een tweede controle en een derde wanneer de plaag op zijn retour is in augustus/september.

Weinig overlast van de eikenprocessierups

In West-Friesland hebben we tot nu toe beperkt overlast van de eikenprocessierups. Bij ongeveer 10 eiken per jaar worden nesten aangetroffen. In de strijd tegen de eikenprocessierups zijn er nestkastjes opgehangen voor koolmezen en pimpelmezen. Dat is de natuurlijke vijand van de rups.

Wilt u meer weten over eikenprocessierupsen en gezondheid?  Bezoek de website van de GGD

Reageer op dit onderwerp