minder koeien en geiten

Negatieve brief GGD over Geitenhouderij Enkhuizen duikt ineens op

ENKHUIZEN – Hoe anders had de besluitvorming kunnen zijn als de vergeten brief van de GGD wel was meegenomen in de besluitvorming over de Geitenhouderij aan de Elsenburg in Enkhuizen. Tijdens de digitale hoorzitting afgelopen dinsdagavond kwam ineens de brief boven water na een mededeling van de juridische adviseur Marieke Dankbaar. Voor haar is het een raadsel hoe het kon dat de brief niet is meegenomen in het dossier en waarom ook de Omgevingsdienst de brief niet heeft kunnen inzien.

Iemand de schuld geven gaat niet meer, de verantwoordelijke mensen zijn al vertrokken bij de gemeente Enkhuizen of bij de SED-organisatie. De kans zou groot zijn geweest dat de Omgevingsdienst een ander standpunt had ingenomen. Of de brief alsnog deel gaat uitmaken van de procedure over de komst van de Geitenhouderij naar Enkhuizen moet de tijd uitwijzen. Nu de brief bovenwater is gekomen is er een kans dat het college haar standpunt van eind 2018 gaat heroverwegen en de vergunning alsnog gaat intrekken.

De advocaat van de tegenstanders van de Geitenhouderij liet weten dat de gemeente Enkhuizen niet anders kan dan een nieuw besluit te nemen, zeker met in het achterhoofd nog het negatieve advies van de GGD van maart 2020. Dit standpunt kwam op een felle reactie van de advocate van de Geitenhouderij te staan. Volgens haar is deze informatie allang bekend en is dit geen nieuwe informatie, er is niets nieuws onder de zon. De brief bevat dezelfde informatie als het negatieve standpunt van de GGD van maart 2020.

Voor de gemeente Enkhuizen zit er niets anders op om een nieuw besluit te nemen gaat advocaat Niemeyer, die namens een groep inwoners van Enkhuizen bezwaar heeft gemaakt, omdat als de Omgevingsdienst deze brief in handen zou hebben gekregen zij vrijwel zeker een ander advies zou hebben gegeven.

Reageer op dit onderwerp