Hemschool Hem

Hemschool Hem en omliggende gebouwen gaan worden gesloopt

HEM – De bewoners aan de Noorder Sluisstraat zijn door het college van B&W geïnformeerd over de herontwikkeling van de locatie HEMSCHOOL. Half april 2021 wordt de school afgebroken. Er was al, zo zei een ambtenaar, regelmatig vernielingen aangebracht. Alle gebouwen daaromheen worden ook gesloopt. De grond wordt juni 2021 bouwrijp gemaakt.  Naast de ze woningen die er worden gebouwd komt er ook een invulling van de openbare ruimte. Jammer dat de gemeente de afgelopen zomer en najaar het voetbalveldje niet intact heeft gelaten voor de steeds meet jeugdige aanwas in deze straat.

Men hoopt dat er met de bouw van woningen in eerste of tweede kwartaal 2022 kan worden begonnen met de bouw van de zes woningen. In deze maande wordt een uitvraag gedaan naar mogelijke ontwikkelaars. De zes woningen bestaan uit één vrijstaande woning, twee hoekwoningen en drie levensloopbestendige middenwoningen. Het plan wordt 26 april 2021 ter vaststelling van de gemeenteraad voorgelegd.

Op 12 april 2021 is er nog een digitale Rondetafelgesprek en kunnen bewoners en anderen inspreken via https://drechterland.notubiz.nl/daboard . Men kan zich aanmelden tot uiterlijk 12 april 2021 via griffie@drechterland.nl

Foto: Bert Putters

 

 

Reageer op dit onderwerp