Waar zijn de coronagelden voor de arbeidsregio naar toe gegaan, CDA Medemblik wil opheldering

MEDEMBLIK – De arbeidsregio RPA NHN heeft van de landelijke overheid coronagelden gekregen om hiermee bedrijven in deze regio te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Samen met de gemeenten, onderwijs en het bedrijfsleven wordt gezocht naar een goede afstemming om deze gelden in te zetten. Het CDA Medemblik heeft nu te horen gekregen dat de bewuste coronagelden ten gunste zijn gekomen aan het MBO en niet aan het VS-PRO (zie onder bericht voor de afkortingslijst) waar het voor bedoeld is.

In een brief aan het college schrijft Els van den Bosch (CDA): ,,Laatstgenoemde ontvangt wel ESF gelden maar dat zijn reeds geoormerkte middelen voor brancheopleidingen. Tevens stelt de Rijksoverheid VSV gelden beschikbaar voor onze regio, budget voor kwetsbare jongeren en voortijdig schoolverlaters. Ook hiervan bestaat de indruk dat het merendeel voor het MBO is, terwijl PRO-VSO, het RMC en het jongerenloket hierin ook een prominente rol spelen (dank aan het thuiszitterspact Westfriesland).”

Els van den Bosch wil nu van het college weten of het klopt dat coronagelden beschikbaar zijn gekomen voor het grootste deel naar het MBO zijn gegaan en niet aan het VSO-PRO, en als dit zo is waarom dit is gebeurd. Maar ook wil Els van den Bosch weten wie verantwoordelijk is voor het verdelen van de beschikbare coronagelden en het VSV budget. Van den Bosch vraagt zich dan ook af of er in deze specifieke groep vanuit het onderwijs aan leerlingen in een kwetsbare positie ook vertegenwoordigd is in het bestuur van de RPA NHN.

Afkortingenlijst:

  • RPA NHN: Regionaal Platform Arbeidsparticipatie
  • MBO: Middelbaar Beroeps Onderwijs
  • SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • PRO: Praktijkonderwijs
  • VSV: Voortijdig School Verlaten
  • RMC: Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters
  • ESF: Europees Sociaal Fonds

Reageer op dit onderwerp