Hart voor Medemblik en Progressief West-Friesland willen weten welke invloed datacenters op de leefomgeving hebben

MEDEMBLIK – De Westfriese gemeenteraden zijn stuk voor stuk bang dat de voorzieningen in West-Friesland in gevaar gaan komen door de komst van nog meer datacenters op Agriport A7 in Middenmeer. In Hoorn en Opmeer heeft de politiek al vragen gesteld aan hun college’s en ook hier in Medemblik komen Hart voor Medemblik en Progressief West-Friesland met vragen richting het college over o.a. het gebruik van drinkwater van de datacenters om zo de boel koel te houden.

Dit drinkwater wordt voorzien van chemische toevoegingen om o.a. algengroei tegen te gaan en daarna geloosd op het oppervlaktewater in de Wieringermeer. De problemen rondom het datacenter gebeuren in de Wieringermeer heeft zelfs de landelijke media gehaald met als gevolg dan de gemeente Zeewolde, waar het grootste datacenter van Nederland gaat worden gebouwd, de eigenaar heeft verboden om drinkwater te gebruiken om het datacenter mee te koelen.

Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik en Siem Zeilemaker van PWF stellen nu een 9-tal vragen aan het college van de gemeente Medemblik over de datacenters in Middenmeer:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de genoemde artikelen in het NHD ?
  2. Welke middelen kan de gemeente aanwenden om de bouw van verdere datacenters stil te leggen totdat klip en klaar is welke invloed het grote waterverbruik en de lozingen hebben op de leefomgeving?
  3. Is, om de schadelijke gevolgen van koelmethodes, met chemicaliën vervuild oppervlaktewater, een MERrapportage verplicht? Wie bepaalt dit? Welke middelen kan de gemeente aanwenden om de bouw van verdere datacenters stil te leggen totdat klip en klaar is welke invloed het grote waterverbruik en de lozingen hebben op de leefomgeving?
  4. In hoeverre wordt de gemeente Medemblik door de gemeente Hollands Kroon geïnformeerd wanneer bepaalde milieueffecten, zoals met betrekking tot het lozen van het koelwater (met of zonder toegevoegde chemicaliën), ook effecten zal of kan hebben voor het milieu binnen onze gemeentegrenzen?
  5. Indien bij nader inzien de betreffende koeling niet door excessief drinkwater plaatsvindt hoe is dan de koeling geregeld? En wat zijn dan de mogelijke milieugevolgen?
  6. Is het juist dat de ODNHN heeft bepaald dat de gemeente Hollands Kroon zelf bevoegd is om omgevingsvergunningen af te geven voor de bouw van genoemde Datacenters? Is de ODNHN hiervoor de aangewezen instantie?
  7. Op welke momenten is de gemeente Medemblik geïnformeerd en betrokken bij de plannen en vervolgens de mogelijke gevolgen van plaatsing van deze Datacenters?
  8. Welke acties zijn en worden ondernomen door de gemeente Medemblik?
  9. Welke acties zijn en worden ondernomen in West-Fries verband (7 gemeenten)?

Gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland liet eerder deze maand al in een reactie weten dat ook de Gedeputeerde Staten willen weten wat de impact is van datacenters op de leefomgeving, op de energieleveringszekerheid, op de watervoorraad, op het oppervlaktewater en willen zij ook helderheid krijgen over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen.