Hoorn80

Geen woningbouw Hoorn80, kans op gevaarlijke situaties te groot

HOORN – Het college van Hoorn ziet niets in plannen op bedrijfspanden die leeg komen te staan op Hoorn 80 om te bouwen naar woningen of slopen en daarvoor woningen in de plaats bouwen. Dit na vragen van de fracties Tonnaer en Heijne van D66.

In een reactie op vragen van beide raadsleden schrijft het college: ,,Hoorn8O is een terrein met een netto-omvang van 54 ha bedrijventerrein, er zijn circa 190 bedrijven gevestigd en het biedt werkgelegenheid aan circa 2780 fte (Bron Toekomstbestendige bedrijventerrein, STEG 2020). Daarmee speelt het een belangrijke rol in de economische positie van Hoorn. Er zijn bedrijven gevestigd met een hoge milieucategorie en het terrein kenmerkt zich door de branches handel & logistiek en Industrie. Bedrijven dus met veel geluidoverlast en met veel en zwaar transport. Dit kan bijna niet gecombineerd worden met wonen. Ook kan dit een negatief effect hebben op gevestigde bedrijven, zij zullen gehinderd worden door klachten van bewoners en gevaarlijke situaties. Dit is een gevaar voor de werkgelegenheid en ons vestigingsklimaat, omdat bedrijven dan nog weinig gaan investeren in hun locatie en uiteindelijk verplaatsing overwegen.”

Mogelijk wel woningbouw bedrijventerrein Gildenweg Blokker

Het college onderzoekt op dit moment wel de mogelijkheden om bedrijventerrein Gildenweg in Blokker te transformeren van bedrijventerrein naar wonen. Het college is op dit moment met andere overheden bezig om de co-financiering rond te krijgen, dit om meer zekerheid te krijgen of de haalbaarheid van een transformatie op de korte of lange termijn haalbaar is. Maar dat houdt niet in dat het college de ontwikkelingen op Hoorn80 niet meer in de gaten houdt, alleen is een eventuele transformatie van Hoorn80 naar woonwijk veel complexer dan die van bedrijventerrein Gildenweg.

Het college zegt hierover: ,,In de afgelopen 5 a 10 jaar is er bovendien door bedrijven op HoornSO veel geïnvesteerd op het gebied van beeldkwaliteit en duurzaamheid, al dan niet met subsidie van de provincie. Daar komt bij dat de bedrijfspanden van Deen Supermarkten met name in het drukke middengebied van HoornSO liggen. Tevens heeft Deen Supermarkten ons laten weten dat hun onroerend goed op HoornSO voor de komende 5 jaar verhuurd is aan de overnamepartijen, waardoor een invulling in de vorm van woningen nu niet aan de orde is. Wij zullen met Deen Vastgoed in gesprek blijven over de toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden.”

Een omvormen van Hoorn80 naar woonwijk is voor het college dus op dit moment nog niet aan de orde, het college concentreert zich nu op het dossier Gildenweg en op de verdere ontwikkeling van Zevenhuis als ontwikkellocatie voor bestaande en nieuwe bedrijven die willen doorgroeien of verplaatsen en zo de werkgelegenheid op peil te houden en het aantal arbeidsplaatsen minimaal mee te laten groeien met de ontwikkeling van Hoorn en de Westfriese regio.

Reageer op dit onderwerp