Opmeer betaalt mee aan restauratie Bonifatiuskerk Spanbroek

SPANBROEK – Het college van Opmeer komt vanavond met een raadsvoorstel richting de gemeenteraad om een bedrag van € 6.310,59 beschikbaar te stellen voor de restauratie van de toren van de Bonifatiuskerk in Spanbroek.

De werkzaamheden aan de kerk bestaan uit het schilderen, reparaties aan het metselwerk, reparaties aan de dakleien en vervanging van kozijnen die zijn aangetast door houtrot. Ondanks een bijdrage in de vorm van subsidie door de provincie Noord-Holland blijft er nog een tekort resten. Daarom heeft de Sint Bonifatius Parochie Spanbroek een verzoek ingediend bij het college van Opmeer voor een financiële bijdrage.

Historische waarde

Het college zegt over de bereidwilligheid om mee te betalen dat kerktorens in de Opmeerse omgeving een markant beeld zijn en een hoge cultuur historische waarde hebben. Door de financiële bijdrage wordt het behoud van de kerktorens gewaarborgd. Opmeer voert een beleid om maximaal 25% van de niet door het rijk gesubsidieerde kosten bij te dragen. De totale kosten bedragen € 25.242,36 waardoor het subsidiebedrag dat Opmeer gaat bijdragen uitkomt op € 6.310.59.

Opmeer legt wel voorwaarden op bij het verlenen van deze subsidie, zo moet de kerk uiterlijk zes maanden na de verzenddatum van het besluit een kopie van de nota’s en betalingsoverzichten overleggen aan de gemeente Opmeer. Opmeer dekt de € 6.310,59 uit het potje Reserve Restauratie Monumenten.

Reageer op dit onderwerp