Jonge boeren Spanbroek krijgen toekomst dankzij kavelruil

SPANBROEK – Onder de vleugels van kavelruilorganisatie STIVAS krijgen jonge boeren in Spanbroek weer wat meer zicht op een mooie toekomst als boer toen 10 boeren in en om Spanbroek hun handtekeningen zetten onder de overeenkomst om 117 hectare landbouwgrond te gaan ruilen.

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  Efficiency wordt via een aantal wegen verkregen, onder andere door schaalvergroting in de landbouw.

Provincie Noord-Holland

Nog niet alle provincies gaan op dezelfde manier om met deze vorm van investeren in de landbouw. De provincie Noord-Holland is op dit gebied, met cofinanciering door de Europese Unie, heel vooruitstrevend. In deze provincie wordt in de periode 2016 t/m 2021 een bedrag van € 3,4 miljoen geïnvesteerd. Stivas (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur) speelt daarin een belangrijke rol. Stivas is de afgelopen jaren partij in een groot aantal kavelruilprojecten.

Erwin van den Berg, directeur van Stivas zegt hierover: ,,Tot op heden heeft Stivas 40 deelkavelruilen gerealiseerd. Daarbij is 2.150 ha grond betrokken. Een goed voorbeeld is de recente kavelruil Gretahoeve onderdeel van het project Kavelruil Werkt! Daarbij waren vier partijen betrokken: een agrariër die zijn bedrijfsvoering wilde staken, een verpachter en twee pachters.  De agrariër heeft een goede opbrengst gehad voor zijn land; de verpachter heeft zijn grondbezit kunnen uitbreiden en de beide pachters hebben nu een groter perceel kunnen pachten. Percelen die beter passen in de filosofie van duurzame, circulaire landbouw.

Afbeelding van wernerdetjen via Pixabay

Reageer op dit onderwerp