Tennisvereniging Zwaagdijk-Oost moet de broek zelf ophouden, krijgt geen geld van uit de gemeente Medemblik

ZWAAGDIJK-OOST – Tennisvereniging TV Centecor uit Zwaagdijk-Oost tennist op tennisbanen die hoognodig aan vervanging toe zijn. TV Centecor is een kleine vereniging met twee tennisbanen en de kosten van het vervangen van de banen bedragen een kleine 44.000 euro, een enorm bedrag voor de vereniging. Daarom klopte de vereniging ook bij de gemeente de gemeente Medemblik aan de deur om een bijdrage van een kleine 11.000 euro om zo de banen te kunnen vervangen.

Daarnaast vraagt de vereniging ook van de gemeente Medemblik of zij zorg willen dragen dat er een tachtig nieuwe Thuja coniferen van 1.8 meter hoog gaan worden gepland en het trottoir rondom de tennisvelden opnieuw gaat laten leggen omdat deze op veel plekken verzakt is waardoor er al enkele valpartijen zijn gebeurd.

Geen geld vanuit de gemeente Medemblik

Afgelopen november besloot de gemeenteraad om de beslissing of Medemblik wel of niet gaat meebetalen in handen van het college te leggen, de gemeenteraad neemt genoegen met een afdoeningsbrief.  In deze afdoeningsbrief die naar de gemeenteraad is gestuurd schrijft het college: ,,Op dit moment heeft het college geen beleidskader om mee te kunnen werken aan het verzoek van de tennisvereniging tot financiële ondersteuning. Voor de tennissport worden jeugdledensubsidies verstrekt. De gemeente speelt geen rol bij het onderhoud en de vervanging van tennisbanen. Recent is het harmonisatieproces van de tennisvelden afgerond. Hierin zijn met de verenigingen afspraken gemaakt over eigendom, tarifering en onderhoud/renovatie. Dit is ook meegenomen in de reactie aan de vereniging. De buitensport is een onderdeel van het Lange Termijn Accommodatiebeleid. In het Lange Termijn Accommodatiebeleid worden nieuwe kaders opgesteld, onder meer over keuzes in de financiële ondersteuning van maatschappelijke accommodaties. De voorstellen over het Lange Termijn Accommodatiebeleid worden in Q3 2021 aan de raad voorgelegd.”

Dit houdt in dat TV Centecor op zoek moet gaan naar alternatieven voor de financiering van de nieuwe tennisbanen. De gemeente heeft TV Centecor gewezen op de Stichting Waarborgfonds Sport waar de vereniging een garantstelling voor ene lening aan te vragen.

Voor de vereniging is het een hele zure appel die moet worden doorgebeten, zeker gezien in het licht dat de vereniging zich tot nu toe zonder enige financiële inbreng vanuit de gemeente zich heeft weten te redden. In een brief aan de gemeenteraad en het college schrijft de vereniging: ,,Wat ons als tennisvereniging opvalt, is dat de gemeente bijvoorbeeld bij de vervanging van de handbalvelden, zoals zeer onlangs bij HV Quick te Zwaagdijk-Oost, de kosten voor haar rekening neemt. De trottoirs langs de handbalvelden worden compleet opnieuw gelegd. De handbal heeft er geen omkijken naar en ook de knip kan gesloten blijven.”

Ook wijst de vereniging naar de voetbalclubs in de gemeente Medemblik: ,,Voetbalvelden worden tegen een gereduceerd tarief onderhouden door de gemeente, dan wel in samenspraak met de gemeente. Dat geldt voor wekelijks maaien in het groeiseizoen, eventueel beregenen, voor de zomerstop worden de velden geëgaliseerd, onderhoud bosschages rond de velden, etc. De voetbal heeft er geen omkijken naar. Voor diverse voetbalvereniging zijn er kunstgrasvelden aangelegd.”

Reageer op dit onderwerp