Hoorn krijgt toch Nederlandse vlag van 25.000 euro voor op de Grote Kerk

HOORN – Na vragen van het CDA over de prijs van de vlag die het college aan de toren van de Grote Kerk op het Kerkplein in Hoorn wil gaan hangen, de vlag kost 25.000 euro, zegt het college dat de grootste kosten de constructie van de vlag is.

In een reactie schrijft het college van Hoorn: ,,De gemeente moet zorg dragen voor het veilig kunnen betreden van gemeentelijke gebouwen. De kerktoren is eigendom van de gemeente en stond al op de lijst om aangepakt te worden qua toegankelijkheid en veiligheid. Er moesten dus sowieso al veiligheidsmaatregelen aangebracht worden die het mogelijk maken om de toren jaarlijks veilig te kunnen inspecteren. Dit is noodzakelijk vanuit het oogpunt van behoud en veiligheid van de torenspits.

De gemeente Hoorn kreeg diverse verzoeken van een inwoner van Hoorn of de vlag aan de Grote Kerk niet terug kan komen, hierop is gekeken of of het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen in combinatie met het aanbrengen van een nieuwe vlagconstructie kan worden gerealiseerd. Dit bleek het geval te zijn waardoor binnenkort er weer een grote Nederlandse vlag aan de toren van de Grote Kerk in Hoorn kan gaan wapperen.

College zegt de vlag de kers op de taart te vinden

,,Tot het einde van de vorige eeuw was het een normaal gebruik om de nationale vlag bij bijzondere gelegenheden vanuit de hoogste punten van de stad te hijsen. Door de vaak moeilijk toegankelijke vlaglocaties en strenge Arbo-eisen, is deze traditie grotendeels verloren gegaan. Wij hechten er veel waarde aan te kunnen vlaggen vanaf dat punt. De toren van de Grote kerk is in onze historische binnenstad het hoogste punt en tevens het historische middelpunt van de stad. Het vlaggen vanaf deze locatie zal vanuit een groot deel van de stad zichtbaar zijn. Daarmee dient het als symbool van eenheid en verbondenheid tussen onze inwoners en bezoekers van onze stad. Vlaggen vanaf dit punt draagt vanuit historisch en cultuurhistorisch oogpunt ook bij aan de rijke historie van onze stad en aan de wens om meer stad te zijn. Wij beschouwen het vlaggen vanaf deze plek bovendien als een kers op de taart van de herinrichting van het Kerkplein.”

Op de vraag van het CDA om voor de kosten van de vlag externe financiers te vinden zegt het college dat de torenspits in eigendom is van de gemeente Hoorn en het daarom niet reëel is om de kosten van de vlag dan bij derden neer te leggen. Daarnaast zal een financier een tegenprestatie wensen van de gemeente. Het college wil de torenspits niet vercommercialiseren.

Reageer op dit onderwerp