Enkhuizen wacht zware opgave in huisvesting vergunninghouders

ENKHUIZEN – In 2019 kon de gemeente Enkhuizen al niet voldoen aan de taakstelling om in 2019 dertien statushouders een woning te geven, de twee die overbleven van de 13 gingen mee naar 2020 zodat er geen 13 maar ineens 15 statushouders een woning moesten krijgen. Ook dit bleek geen makkelijke opgave en ook in 2020 lukte het de gemeente Enkhuizen niet om deze 15 statushouders een woning te geven. Drie statushouders werden dus bij het aantal van 2021 gevoegd, alleen ligt de taakstelling voor 2021 een stuk hoger dan in de afgelopen jaren.

Alleen al in de tweede helft van 2021 moet de gemeente Enkhuizen 15 statushouders onderdak bieden, volgens een prognose.  Dat de taakstelling ineens zo omhoog is gegaan komt door de enorme achterstanden bij de IND. De minister heeft de IND. opdracht gegeven om in 2021 de achterstanden in te lopen, er zullen dus veel meer asielvergunningen gaan worden afgegeven.

De gemeente Enkhuizen werkt samen met Vluchtelingenwerk om de statushouders maatschappelijk te begeleiden, maar hoe deze maatschappelijke begeleiding er precies gaat uit zien is nog niet duidelijk, de nieuwe wet inburgering moet dit nog bepalen.

Reageer op dit onderwerp