Drone als middel om ganzen te verjagen, testen laten positieve uitslagen zien

WEST-FRIESLAND – Ganzen verwoesten elk jaar voor veel geld de koude grond producten van onze tuinders, uitwerpselen en aangevreten groenten zijn niet meer geschikt voor menselijke consumptie en verdwijnt veelal als dierenvoer of wordt ondergeploegd. De bestrijding van de gans in Noord-Holland kost heel veel geld en levert maar weinig voordeel op.

Nu zijn zes melkveehouders in de Starnmeer, het gebied rondom Krommenie, proef aan het houden met een drone om zo de ganzen definitief van hun landerijen te verjagen. Een maand lang gaat een professioneel drone bedrijf boven de landerijen in de Starnmeer vliegen en verjagen zo de ganzen.

Dennis Drost, de man achter Drowgoo die de test uitvoert, zegt hierover tegen WF Nieuws: ,,Bij Drowgoo verjagen wij ganzen met behulp van drones. We hebben gekozen voor drones omdat deze zeer schaalbaar in te zetten zijn. Het grote bereik van een drone en het feit dat ganzen al op flinke afstand van de drone opvliegen zorgt ervoor dat wij grote gebieden in één keer kunnen doen. We kunnen in ~15 min tijd meer dan 150Ha land ganzen vrij maken. Wanneer er meerdere boeren in een polder mee doen kunnen we er voor zorgen dat de ganzen de hele polder uit gejaagd worden in plaats van ze te gaan ping pongen tussen verschillende boeren. Wij meten met sensoren of er ganzen aanwezig zijn. Deze sensoren geven ons actief een melding als er ganzen zijn, zodat wij zo snel en gericht mogelijk kunnen reageren.

Invloed op broedgedrag

,,Initieel is het doel om de ganzen te verplaatsen van de gebieden met de hoogste schade naar de daarvoor bestemde ganzen rust en foerageergebieden. Op termijn hopen we ook invloed te kunnen hebben op het broedgedrag en het gemak waarmee de ganzen reserves kunnen opbouwen waardoor we ook een steentje bij kunnen gaan dragen aan populatiebeheer

We zien en horen van boeren tot dusver dat ze vooral weinig grote groepen ganzen meer zien, er zijn wel af en toe nog ganzen, maar in kleinere aantallen dan voorheen. De boeren zijn vaak ook positief verbaasd over hoe snel en hoe groot het effect is wat we doen. Zelf verwachten we >60% van de schade te kunnen voorkomen maar dit moet nog gaan blijken uit de eerste officiële cijfers. Ook positief om te noemen is dat we tot dusver weinig invloed  zien op de weide vogels in de gebieden waar we vliegen,” aldus Dennis Drost

Op vragen van de redactie aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zegt het NVW dat zij bij controles scherp letten op de aanwezigheid van uitwerpselen afkomstig van o.a. ganzen en zodra deze wordt aangetroffen de hele partij voor consumptie wordt afgekeurd. Doordraaien is dan nog de enige optie, of laten verrotten op het land.

Provincie wil niet ingrijpen

CDA Statenlid Willemien Koning vertelde in 2020 nog aan de redactie zwaar teleurgesteld te zijn dat er niet veel meer urgentie wordt gegeven aan het terugdringen van de ganzenpopulatie. ‘De beleidsplannen die er nu liggen, bieden niet genoeg ruimte om de ganzenaantallen naar beneden te brengen. Verschillende terreinbeheerders hebben daar ook al voor gewaarschuwd, maar toch houdt dit college vast aan dit beleid. Een verhoging van het eigen risico is daarom sowieso onacceptabel,’

 

Reageer op dit onderwerp