Opmeer gaat in gesprek met inwoners, praten over ondersteuning (wmo) en over armoede

OPMEER – De gemeente Opmeer vraagt inwoners welke onderwerpen zij graag op de agenda van de gemeente wil zetten. Het gaat dan om onderwerpen binnen de WMO (langer thuis blijven wonen) en armoede (inwoners die het financieel minder goed hebben). Het doel is om de kwaliteit van zorg te vergroten en het aanbod beter af te stemmen. Door de doelgroepen in een vroeg stadium te bevragen, weet de gemeente waar zij beter op in kan zetten. Ook wel cliëntparticipatie genoemd. Om iedereen hierover te informeren, krijgen alle inwoners de komende weken een kaartje in de brievenbus met een oproepje.

In de gemeente Opmeer kan en mag iedereen meedenken over de regels rondom om ondersteuning (WMO) en armoede.  Wethouder Robert Tesselaar neemt tijdelijk de portefeuille van zorgwethouder Rabella Wiersma-de Faria over en roept inwoners op om mee te doen: “We hebben het advies van zorggebruikers hard nodig om ons aanbod te verbeteren. Zij weten als geen ander waar behoefte aan is en wat er beter kan.” 

Met elkaar in gesprek

Er worden onderwerpen aangedragen waarover de gemeente het komende jaar in gesprek wil gaan met inwoners. Via het antwoordkaartje kunnen inwoners (anoniem) meer zaken aandragen die ze missen in het rijtje. Voorgestelde onderwerpen zijn:

  • hulp voor mensen die moeilijk rondkomen
  • (jonge) mantelzorgers en de ondersteuning daarin
  • wijksteunpunten
  • WIJkteam OpMEER
  • hulp en ondersteuning voor nieuwe (buitenlandse) mensen in de wijk.

Wij Met Opmeer

Wethouder Tesselaar: “We hopen dat mensen mee willen doen en ons gedurende het hele jaar willen voorzien van input. Per onderwerp zullen we beoordelen in welke vorm we dat doen. Fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment uiteraard niet mogelijk. De klankbordgroep Wij Met Opmeer adviseert ons hierover.” Deze klankbordgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Opmeer; ze heeft de taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over de wijze waarop er invulling gegeven wordt aan cliëntparticipatie.

Meer informatie

Op de (nieuwe) webpagina www.opmeer.nl/samen-over-zorg staat meer informatie en is te vinden wanneer welk thema wordt behandeld en hoe men zich kan aanmelden. Inwoners kunnen ook contact opnemen met Penny Biere voor meer informatie via 0226-363 333 / pbiere@opmeer.nl.

Reageer op dit onderwerp