CDA: “Zorgen over steunfonds culturele sector”

NOORD-HOLLAND – De fractie van de CDA in de Provinciale Staten maakt zich zorgen over het steunfonds voor de culturele sector in Noord-Holland. Het CDA is bang dat de gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om de culturele sector het hoofd boven water te houden niet op de juiste plaats terecht komt. ,,“Deze middelen worden door het Rijk via de algemene uitkering aan gemeenten toegekend en zijn daarmee in principe vrij besteedbaar,” zegt woordvoerster Christa Kuiper, die daarom ook schriftelijke vragen heeft gesteld aan de Gedeputeerde Staten.

In de media uitte de culturele sector zelf al haar zorgen over hoe dit geld besteed wordt en of het niet aan andere domeinen wordt uitgegeven. Naar aanleiding van deze signalen stelde adviesbureau Berenschot een onderzoek in naar het steunpakket en heeft rondvraag gedaan bij de lokale overheden in provincie Utrecht. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid is omdat het geld niet geoormerkt is: het geld is niet met de opdruk ‘cultuurgeld’ overgemaakt naar de gemeenten. “Zonder dit etiket hoeven de gemeenten ook geen verantwoording af te leggen over de besteding van het geld. Hierdoor is het mogelijk om gaten in de algemene begroting te dichten met dit geld en het uit te geven aan andere domeinen, terwijl dit bedoeld is voor de culturele sector”, aldus Kuiper.

Het CDA wil helderheid over hoe het geld besteed wordt in onze provincie. Kuiper vraagt daarom o.a. of er signalen zijn die erop zouden kunnen duiden dat we ons in de provincie Noord-Holland ook zorgen moeten maken om de besteding van dit steungeld. Kuiper: “Ik hoop dat de provincie meer inzicht kan geven in de ondersteuning van de culturele sector door de gemeenten”.

 

Reageer op dit onderwerp