Opmeer blij met uitkomst ‘waar staat je gemeente’ maar nog steeds ruimte voor verbeteringen

OPMEER – De gemeente Opmeer is blij  met de uitkomst van ‘waar staat je gemeente’, een online enquête waar de inwoners van Opmeer hun mening over de gemeente Opmeer konden geven. Hieruit blijkt dat Opmeer het nog helemaal niet zo slecht doet, op een aantal punten scoort Opmeer duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. De inwoners van Opmeer zijn vooral tevreden over het aanbod van voorzieningen, de schone gemeente en de bereidheid onder de inwoners van de gemeente Opmeer om elkaar te helpen.

Ruimte voor verbeteringen

Maar de gemeente Opmeer ziet ook nog voldoende punten waarop verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Vooral het punt ‘relatie inwoners en gemeente’ is voor de gemeente Opmeer een aandachtspunt, en ook is het vertrouwen op de manier waarop de gemeente Opmeer wordt bestuurd is behoorlijk gedaald en scoort onder het landelijk gemiddeld, was 44% in 2017, in 2020 daalde dit naar 24% terwijl het landelijk gemiddelde op 32% ligt.

Maar ook punten als luisteren naar de mening van inwoners, het betrekken van inwoners bij plannen, voorzieningen en activiteiten, ruimte geven aan inwoners en organisaties om ideeën en initiatieven te realiseren, toezicht houden op de regels en doen wat de gemeente zijn volgens de gemeente Opmeer punten waar onder het landelijke gemiddelde op wordt gescoord. Opmeer noemt het een zorgwekkende tendens die ‘wij ons gezamenlijk dienen aan te trekken.’ In een schrijven aan de gemeenteraad zegt het college van Opmeer: ,,Wij stellen voor om hieraan nadrukkelijk aandacht te schenken in de huidige onderzoeken naar de bestuurskracht van de  gemeente en de ontwikkeling van de Toekomstvisie 2030. We hebben het rapport inmiddels met de twee onderzoeksbureaus gedeeld, en hierop gewezen. Wij moeten meer weten over de redenen voor deze negatieve spiraal, vooral om vervolgens met elkaar hiervoor oplossingen te vinden, uit te dragen en toe te passen.”

 

Reageer op dit onderwerp