Grote zorgen over het plan De Wieringerhoek

MEDEMBLIK – Met het oog op herstel van de natuurlijke waarden, zijn de laatste tijd vele plannen bedacht voor het IJsselmeergebied. Gebundeld vind je ze terug in de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Een aantal ontwikkelingen is ronduit negatief voor watersporters.

Het Watersport Verbond Nederland zegt hierover: “Toegegeven, de klimaatverandering levert in de nabije toekomst voor ons allemaal grote problemen op. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Toch zien we voor het IJsselmeer ideeën ontstaan, waar je stevige vraagtekens bij mag plaatsen. Denk onder meer aan ontwikkelingen op het gebied van energietransitie zoals Windpark Fryslân, Windpark Urk/Ketelbrug en (Drijvende) Zonne-eilanden. Ook is er het Flexibel Peilbesluit voor drinkwaterreserves en landbouw in de zomer (hoog water) en ruimte voor waterberging bij extreme weersomstandigheden (laag water). Om nog maar te zwijgen van het Project Nieuwe Afsluitdijk met een installatie van pompen (zeespiegelstijging) en natuurherstel: uitwisseling zoet/zout water, vismigratie (verzachting dijken en herstel van de dode bak water). Stuk voor stuk vormen ze een potentieel risico, omdat ze de openheid en de weidsheid van het gebied aantasten.

Grote zorgen over het plan De Wieringerhoek

Het Watersport Verbond Nederland blijft de ontwikkelingen op de voet volgen via haar Regioteam IJsselmeer/Markermeer. WVN is ook gesprekspartner van Rijkswaterstaat die met de plannen voor de Wieringerhoek op de proppen kwam en denkt mee over de invulling van deze plannen.  Het Watersport Verbond Nederland zegt hierover: “Dit geeft ons de kans om in een vroeg stadium mee te praten over (on)gewenste ontwikkelingen en zo te proberen de scherpe kantjes er af te halen. Ons uitgangspunt daarbij is dat de openheid en het karakter van het gebied maximaal gewaarborgd moet blijven. Waar mogelijk doen we dat in samenwerking met de natuurlobby. De vraag is nu, of dat (nog) in voldoende mate kan?”

Windturbines en zonne-eilanden zorgen voor gefronste wenkbrouwen

Bij de bekendmaking van de plannen door Rijkswaterstaat sloeg bij velen de schrik om het hart, het schrikbeeld van een IJsselmeer vol windmolens en zonne-eilanden, doemde op. In Andijk werd de bevolking opgeroepen om te protesteren tegen deze plannen maar ook bij de buurgemeenten Hollands Kroon en de Friese gemeenten langs de IJsselmeerkust werden de plannen negatief ontvangen. Zo wil Rijkswaterstaat tussen Medemblik en Stavoren een eilanden archipel realiseren, vergelijkbaar met de Markerwadden. Maar ook zijn er plannen om tussen Medemblik en Den Oever een tweede vooroever te realiseren. De ondieptes van de Wieringervlaak worden hiervoor gebruikt om dit te realiseren. Voor de scheepsvaart en de recreatievaart houdt dit in dat de vaarroute naar en van Den Oever gereduceerd gaat worden tot een vaargeul. Op deze vooroevers moeten dan zonnepanelen worden geplaatst om energie op te wekken. Maar ook wil Rijkswaterstaat het vogeleiland ‘De Kreupel’ tussen Medemblik en Friesland flink vergroten, ondanks dat dit de vaarroute op het IJsselmeer flink gaat aantasten.

Hoe de toekomst van de watersporters eruit gaat zien mochten al deze plannen doorgaan is nog volstrekt onduidelijk, maar dat het een negatieve weerslag gaat krijgen op Medemblik als dé zeilsportlocatie van Nederland is wel duidelijk. De komst van zonne-eilanden en mogelijke komst van windturbines zal een negatieve weerslag hebben op de hoeveelheid wedstrijdwater voor de wedstrijdzeilers.

Op de foto: Een doembeeld voor het IJsselmeer..

Reageer op dit onderwerp