Drie-jarige strategische overeenkomst tussen Jan Linders Supermarkten en Van Straalen De Vries Transport

ZWAAGDIJK – OOST – Op donderdag 25 februari jl. werd op het Service Kantoor van Jan Linders een nieuw strategisch partnership tussen Jan Linders Supermarkten en Van Straalen De Vries Transport voor de komende drie jaar getekend.

Van Straalen De Vries nam medio 2019 de distributieactiviteiten van Franken Transport over ten behoeve van de 62 supermarkten van Jan Linders in het zuiden van Nederland. De afgelopen tweejaar hebben beide bedrijven gezamenlijk de nodige verbeteringen weten te realiseren, waardoor er veel vertrouwen is ontstaan voor verdere samenwerking in de toekomst.

Reactie Rober van Straalen, Algemeen Directeur Van Straalen De Vries Transport“Wij zijn trots op de samenwerking tussen Jan Linders en VSDV. De laatste jaren zijn wij meer gaan ontzorgen. Naast het reguliere transport zijn wij ook verantwoordelijk voor de planning. Wij zorgen dat de kosten in balans zijn met een optimale bezettingsgraad en inzet van de trucks. Dit doen wij vanuit het distributiecentrum, waardoor wij kort op de bal zitten. Door deze opzet hebben wij gezamenlijk een ideale mix gevonden tussen de kennis van de 2 bedrijven om tot de maximale optimalisatie te komen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat middels het tekenen van het contract vertrouwen naar elkaar is vastgelegd. Altijd op zoek naar het maximale en elkaar daarmee scherp te blijven houden. Wij gaan er met elkaar de komende jaren een succes van maken.

Reactie Ferry Moolenschot, Algemeen Directeur Jan Linders: “Afgelopen anderhalf jaar hebben VSDV en Jan Linders elkaar uitgedaagd om tot een toekomstbestendige samenwerking te komen. Door implementaties waarin procesverbeteringen centraal staan, is de prestatie verbeterd en zijn de transportkosten aanzienlijk gedaald. Hieruit is het vertrouwen ontstaan om een meerjarige verbintenis met elkaar aan te gaan waarbij de gerealiseerde verbeteringen gecontinueerd zullen worden. Samenwerking en investeren in het verbeteren van elkaars rendement kenmerkt deze strategische partnerschip. Ik ben dan ook trots op de behaalde resultaten dusver en we hebben gezamenlijke focus om de komende jaren daar een vervolg aan te geven.

Foto: Van Straalen De Vries Transport