Het gemeentehuis van Hoorn

Raadscommissie Hoorn bespreekt onderzoeksrapport locatie IKEC

HOORN – Het college van B en W heeft  het onderzoeksrapport locatie IKEC ter bespreking aangeboden aan de raadscommissie. Het college vraagt de raadscommissie of de onderzoeksresultaten nog vragen oproepen, en of er mogelijk nog criteria zijn die nu niet zijn benoemd en de raad wel wil meegeven. De bespreking is op 9 maart. 

Proces besluitvorming

Tijdens deze eerste bespreking op 9 maart vraagt het college nog niet om een richtinggevende uitspraak. Het college vraagt de raadscommissie of de onderzoeksresultaten nog vragen oproepen, en of er mogelijk nog criteria zijn die nu niet zijn benoemd en de raad wel wil meegeven. Mede op basis van de uitkomsten van deze bespreking, maakt het college het definitieve raadsvoorstel met richtinggevende keuzes. Naar verwachting bespreekt de raadscommissie dit raadsvoorstel op 8 april. De besluitvorming in de raad staat gepland op 20 april. Het raadsvoorstel en het onderzoeksrapport die op 9 maart worden besproken, vindt u op de website van de gemeenteraad 

Aanleiding onderzoek

Enkele maanden geleden heeft een deel van de raad bedenkingen geuit over de aanstaande realisatie van het IKEC en woningbouw op de oude hockeyvelden Nieuwe Steen. Het college is gevraagd als alternatieve locatie het Sport- en recreatiepark Risdam-Noord te onderzoeken. Het college heeft de organisatie daarop de opdracht gegeven vergelijkend onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een IKEC en woningbouw op beide locaties. 

Criteria onderzoek

De mogelijke invullingen op locaties oude hockeyvelden Nieuwe Steen en Sport- en recreatiepark Risdam-Noord zijn vergeleken aan de hand van de volgende criteria: financiële haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, verkeersafwikkeling, parkeren, planning, bijdrage aan de woningbouwopgave en draagvlak in de buurt.

Onderzoek locatie IKEC

De volgende mogelijke invullingen zijn onderzocht:

Voor de locatie oude hockeyvelden

  • Het IKEC, 80 sociale en 60 middeldure huurappartementen. Dit is het initiële plan met als aanvulling een gebouwde parkeervoorziening in de directe omgeving. Met deze parkeervoorziening worden de 78 parkeerplaatsen bij het oude hockeyterrein volledig gecompenseerd.
  • Het IKEC, 72 sociale en 45 middeldure huurappartementen. In dit versoberde programma worden 20 parkeerplaatsen van het oude hockeyterrein gecompenseerd. Deze komen op de locatie zelf.
  • Alleen het IKEC.
  • Geen IKEC, wel een woningbouwprogramma van 80 sociale en 170 middeldure huur/koopappartementen  en compensatie van de 78 parkeerplaatsen op de locatie zelf. Als voor deze invulling wordt gekozen, dan is dat in combinatie met een IKEC op het Sport- en recreatiepark Risdam-Noord.

Voor de locatie Sport- en recreatiepark Risdam-Noord

  • Het IKEC en de bundeling van sportclubs HSV en rugby. Deze optie wordt gecombineerd met een woningbouwprogramma van 80 sociale en 170 middeldure huur/koopappartementen op de oude hockeyvelden (inclusief compensatie parkeerplaatsen oude hockeyvelden).
  • Het IKEC en de bundeling van sportclubs HSV en rugby en 120 appartementen. Deze optie wordt gecombineerd met een woningbouwprogramma van 80 sociale en 170 middeldure huur/ koopappartementen op de oude hockeyvelden (inclusief compensatie parkeerplaatsen oude hockeyvelden).

IKEC

In het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Het IKEC is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. Op het IKEC krijgen zij (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Meer informatie: www.hoorn.nl/IKEC.

Reageer op dit onderwerp