GemeenteBelangen Medemblik wil nu eindelijk eens stappen zetten op het sociaal domein

MEDEMBLIK – Het sociaal domein in de gemeente Medemblik gaat een nieuwe fase in. Een spannende fase, want nadat de organisatie de zwakten heeft bloot gelegd voor de gemeenteraad, is het nu werken aan een stabiele toekomst. Maar liefst 14 maatregelen heeft het college voorgesteld. Dat zijn er veel en ze kunnen ook niet zomaar allemaal ingevoerd worden. De organisatie gaat dit zelf ook niet redden, hulp van buiten is nodig. Gerben Gringhuis van GemeenteBelangen zegt hierover tegen WF Nieuws:

Bijzondere bijstand

Eén maatregel hoeft niet uitgevoerd worden; het verlagen van de inkomensgrens op de bijzondere bijstand. Dit raakt de financieel zwakste inwoners te hard. Ook de kinderen in deze gezinnen worden nog harder geraakt. Dit voorstel werd ook unaniem gesteund.

Raadsvoorstel bijna unaniem aangenomen

Gerben Gringhuis van GemeenteBelangen geeft aan dik tevreden te zijn met het eindresultaat. Met uitzondering van Hart voor Medemblik is de gehele raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel. Dit betekent dat de projectleider, tezamen met een ondersteuner en een dataspecialist aan de slag kunnen met de maatregelen.

Hollands Kroon 10-15 miljoen goedkoper?

Wel hadden de VVD en GemeenteBelangen beide een amendement voorgesteld. De VVD wilde een onafhankelijk bureau een onderzoek laten uitvoeren. Een benchmark ten opzichte van andere gemeente was een belangrijk punt hierin, dit omdat de VVD claimde dat Hollands Kroon tussen de 10-15 miljoen euro goedkoper zou zijn.

Maar Gerben Gringhuis van GemeenteBelangen gaf al aan; als het te mooi is om waar te zijn, dan is het te mooi om waar te zijn. Want een snelle blik in de begroting van Hollands Kroon leert ons al dat deze bewering aantoonbaar niet juist is. Verder zou dit onderzoek volgens de VVD 25.000 euro moeten kosten, waarbij het college al had aangegeven dat dit vertragend zou werken in het verbeterproces. Dit voorstel is met een miniem verschil verworpen.

Handreiking richting de oppositie

Op voordracht van diverse oppositiepartijen hebben GemeenteBelangen, CDA en PvdA een opdracht meegegeven aan het college. Maak een analyse van de werkzaamheden, de processen en de kennis van de medewerkers en verwerk dit in verbeter voorstellen. Ook is de opdracht gegeven om de bureaucratie te lijf te gaan en dan niet alleen kijkend naar de eigen organisatie, maar betrek ook goed de zorgaanbieders hierbij. Dit voorstel werd naast bovengenoemde partijen gesteund door Ria Manshanden van Groen Links, die de intenties en handreiking van dit voorstel wel kon waarderen, waardoor dit voorstel met miniem verschil werd aangenomen.

En nu verder

Na twee lange vergaderingen zijn de besluiten genomen en kan de organisatie verder met het goede werk voor onze inwoners! Waarbij ze tijdelijk geholpen gaan worden door tijdelijke krachten, om de wachtlijsten weg te werken.

Reageer op dit onderwerp