Huizen bouwen op landbouwgronden, het CDA in Medemblik noemt dit wel erg kort door de bocht

MEDEMBLIK – De vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM, heeft plannen gemaakt om in 10 jaar tijd een miljoen nieuwbouwwoningen te gaan bouwen. Dit willen zij gaan doen op grond dat nu nog landbouwgrond is en dus vaak buiten de grenzen van de kernen liggen. Met de huidige wetgeving is dit niet toegestaan en dus zal de wet moeten worden herzien.

Nu weer investeren

Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren, zo vindt de coalitie. Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.

CDA Medemblik: “Dit is wel erg kort door de bocht”

De Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (NEPROM) beweert dat de bestaande woningbouwplannen de woningtekorten niet zullen oplossen. Zij zeggen dat we in plaats daarvan de weilanden moeten volbouwen met woningen. De CDA-fractie van de gemeente Medemblik vindt dit wel heel kort door de bocht. Ook Medemblik heeft diverse bouwplannen en de CDA’ers hechten aan woningbouw in al hun 17 kernen.

Piet Ligthart: “”Waar de nood het hoogst is, zul je toch aan de gang moeten. Daar waar het binnenstedelijk niet kan, zou je kunnen kijken naar gronden aan de randen van die dorpen. Landschappelijke inpassing en ontsluiting wegen dan zwaar in de te maken keuzes”. Voorop staat de bescherming van vitale landbouwgronden. Dat gaat om het veiligstellen van de voedselzekerheid en de toekomst van het platteland.

Maar, zegt Els van den Bosch (CDA) “Ook het wonen en dus het bouwen is essentieel voor de toekomst van het platteland. Het CDA ziet een stevige regierol voor het Rijk om de woningbouw in ons land te versnellen. Gemeenten kunnen heel goed zelf bepalen waar er exact gebouwd gaat worden”.

‘Fysieke ingrepen combineren met sociale maatregelen’

Er is nu actie nodig om de woningnood het hoofd te bieden en de leefbaarheid van de wijken te versterken’ zegt Actiz-voorzitter Henk Kamp namens de partijen uit het sociaal domein. ‘We moeten fysieke ingrepen combineren met sociale maatregelen. Met deze agenda zetten we in op goede combinaties van wonen en zorg voor kwetsbare mensen, in de wijk dan wel aan huis. Het gebrek aan passende woonruimte voor ouderen met een zorgvraag neemt nu door de vergrijzing alleen maar toe. Daarvoor hebben we minstens 50.000 extra geclusterde woningen nodig waarin wonen en zorg gecombineerd worden.’

Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, ondersteunt dit van harte: ‘We willen er ook zijn voor kwetsbare mensen in wijken waarvan de bewoners soms andere zorg en ondersteuning nodig hebben dan nu doorgaans beschikbaar is.