Medemblik gaat actief gedupeerden toeslagenaffaire actief opsporen

MEDEMBLIK – De Gemeente Medemblik roept sinds enkele weken via een communicatiecampagne inwoners op die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en een hulpvraag hebben. Door de toeslagenaffaire zijn in heel Nederland duizenden ouders getroffen door onterechte fraudeverdenkingen door de belastingdienst bij de kinderopvang.

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een goed gesprek te voeren en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer de inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van Belastingdienst/Toeslagen.

Communicatiecampagne levert niets op.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Afgelopen maanden is er in samenwerking met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan gemeenten om namens de Belastingdienst/Toeslagen contact op te nemen met de gedupeerde woonachtig in de gemeente Medemblik en hen hulp aan te bieden op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Tot op heden hebben 9 gezinnen uit de gemeente Medemblik zich gemeld bij de Belastingdienst. De gemeente Medemblik ontvangt de gegevens van deze 9 gezinnen voor actieve benadering. De verwachting is dat dit aantal nog kan oplopen.

De gemeente Medemblik werkt aan een regionaal persbericht over het actief benaderen van gedupeerden waarna de professionals in de uitvoering via het portaal van de Belastingdienst contact gaan opnemen met de gedupeerde gezinnen in de gemeente Medemblik en passend hulp aanbieden.

Reageer op dit onderwerp